Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

Televízie s ďalšími pokutami za tisíce, aj za pochmúrne farby

Na zasadnutí dňa 10. 11. 2016 Rada pre vysielanie a retransmisiu:

  • uložila sankciu – pokutu 7 000 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 33 ods. 1 ZVR (zákaz reklamy na pivo a víno v čase od 06:00 do 20:00 hod), ku ktorému došlo dňa 9. 5. 2015 o 17:31 hod odvysielaním reklamy na ovocné víno Strongbow; za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s vysielaním programu To bude boj! dňa 25. 4. 2015 a Večný príbeh dňa 5. 2015; za porušenie § 36 ods. 2 ZVR, ku ktorému došlo dňa 19. 4. 2015 tým, že v čase od 10:00 do 11:00 hod odvysielal reklamné komunikáty v celkovom rozsahu dlhšom ako povolených 12 minút;
  • uložila sankciu – pokutu 5 000 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 36 ods. 2 ZVR, ku ktorému došlo dňa 5. 6. 2015 tým, že v čase od 09:00 do 10:00 hod odvysielal reklamné komunikáty v celkovom rozsahu dlhšom ako povolených 12 minút;
  • uložila sankciu – pokutu 5 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov), ku ktorému došlo dňa 6. 6. 2015 odvysielaním upútaviek na programy Nasleduj svoj sen, Smotánka, NON-STOP a Chlapi neplačú bez ich zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby;
  • uložila sankciu – pokutu 3 000 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s tým, že dňa 27. 5. 2015 o 09:53 hod odvysielal program Keby bolo keby 2, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval vulgárne, obscénne a expresívne vyjadrovanie, pre ktoré mal byť označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov;
  • uložila sankciu – pokutu 700 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba WAU) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s tým, že dňa 20. 3. 2015 o 9:15 hod odvysielal program Najlepší dom vyhráva – USA bez označenia piktogramom JSO, napriek tomu, že zobrazoval predmety vyvolávajúce strach a prostredie v tmavých a pochmúrnych farbách, preto mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 rokov;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi TV Stream s.r.o. (tv Piešťany) za porušenie § 16 ods. 3. písm. l), ku ktorému došlo tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam z vysielania z dní 27. 4. až 4. 5. 2015;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi RÁDIO KISS s.r.o. (programová služba Rádio KISS)vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 20. 9. 2015;
  • uznala za neopodstatnené 3 sťažnosti resp. ich časti, medzi nimi aj
  • sťažnosť na vysielanie programu 5 minút po dvanástej dňa 12. 9. 2015, ktorý bol podľa sťažovateľa neobjektívny, vedený zaujato a jednostranne (RTVS, Dvojka);
  • sťažnosť na vysielanie reklamy na minerálnu vodu Magnesia, ktorá podľa sťažovateľa obsahuje porno, je nemravná a nevhodná na vysielanie v čase, keď televíziu sledujú aj maloletí (MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., DAJTO).
Čítať viac...
Nahor