Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

Násilie, vulgarizmy a šikana stáli Markízu tisíce! Ešte viac musí Joj platiť za audiotext

Audiotextové súťaže pravidelne zarábajú nielen sebe ale aj regulátorovi, podľa toho nemal film Ralley smrti na obrazovke Markízy po ôsmej čo robiť.

Na zasadnutí z dňa 7. 7. 2015 Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • uložila sankciu – pokutu 8 000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 32 ods. 4 ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu), ku ktorému došlo v dňoch 12. a 14. 1. 2015 odvysielaním komunikátov s názvom Eurominúty, ktoré neobsahovali jednoznačné a úplné inštruovanie o spôsobe riešenia úloh;
 • uložila sankciu – pokutu 4 500 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo dňa 23. 11. 2014 v čase o 20:27 hod odvysielaním programu Rallye smrti, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov napriek scénam zobrazujúcim násilie a šikanovanie a napriek vulgárnemu vyjadrovaniu, ktoré klasifikujú program ako nevhodný a neprístupný pre maloletých divákov do 18 rokov;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Rádio Regina) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 2. 2015 odvysielaním príspevku o údajnom prelete ruských bojových lietadiel vzdušným priestorom Veľkej Británie v programe Správy RTVS;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona prevádzkovateľovi retransmisie VNET, a.s. za porušenie § 15a ods. 2 ZVR v súvislosti s tým, že poskytoval v dňoch 4. 12. 2014 až 4. 2015 retransmisiu programových služieb bez registrácie;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi GES Slovakia s.r.o. (programová služba Rádio Anténa) vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 5. 2015 odvysielal vysielací blok Ranný rock s Tomaggiom s komentárom moderátora, ktorým mohlo dôjsť k porušeniu zákazu otvorenou alebo skrytou formou podnecovať nenávisť, znevažovať alebo hanobiť na základe príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi PHONOTEX, s.r.o. (programová služba TV8) vo veci možného porušenia § § 32 ods. 4 písm. a) a b) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu, zákaz zneužívania dôvery spotrebiteľov), ku ktorému mohlo dôjsť vysielaním komunikátu Televeštiareň dňa 6. 5. 2015 a vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 6. 5. 2015 v čase od 21:30 hod do 02:30 hod dňa 7. 5. 2015;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 33 ods. 1 ZVR (zákaz reklamy a telenákupu na alkoholické nápoje okrem vymedzeného času) v súvislosti s vysielaním reklamy na alkoholický nápoj Strongbow dňa 5. 2015 o 17:31 hod, § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s vysielaním programov To bude boj! dňa 25. 4. 2015 a Večný príbeh dňa 9. 5. 2015 a § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s tým, že dňa 19. 4. 2015 v čase od 10:00 do 11:00 hod mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako povolených 12 minút;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. n) ZVR (technické požiadavky na zvukovú zložku vysielanej programovej služby) v súvislosti s vysielaním programu Miss Slovensko dňa 4. 2015;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi TV Stream s.r.o. (programová služba tv Piešťany) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam celodenného vysielania z dní 27. 4. až 4. 5. 2015 a § 63a ods. 1 ZVR v súvislosti s možným poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na internetovej stránke www.piestanytv.sk bez oznámenia;
 • uznala za neopodstatnené 17 sťažností resp. ich častí; okrem iných aj
 • sťažnosť na príspevok Nedajte zlodejom šancu vysielaný dňa 8. 5. 2015 v programe Televízne noviny, ktorý podľa sťažovateľa nabádal na vykrádanie domácností a obsahoval skrytú reklamu na výrobky spoločnosti Adlo (MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA)
 • sťažnosť na program Hemedex vysielaný dňa 31. 3. 2015, v ktorom podľa sťažovateľa zazneli z úst moderátora zosmiešňujúce výrazy na adresu ministra Róberta Kaliňáka (D.EXPRES, k.s., EXPRES);
 • sťažnosti na program Nikto nie je dokonalý vysielaný dňa 19. 5. 2015, ktorý podľa sťažovateľa obsahuje sexuálne témy a narážky a dvojzmysly (RTVS, Jednotka).

 

Čítať viac...
Nahor