Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

Mediálna hodnota Saganovej svadby? Vyše 600-tisíc eur!

Spoločnosť Newton Media spracovala v rámci mediálnej analýzy medializáciu mimoriadne sledovanej svadby Petra Sagana. Hodnota AVE, známa najmä vo svete PR agentúr, je informácia o tom, koľko je potrebné zaplatiť za inzerciu, ak by bola zverejnená v danom počte a v daných typoch médií.

V období medzi 9. až 15. novembrom 2015 zaznamenala spoločnosť 138 relevantných príspevkov o svadbe Petra Sagana. Podľa metodiky AVE bola ich mediálna hodnota až 637 856,- €.

Najvyšší podiel na tejto sume mali príspevky publikované v celoštátnych denníkoch a ich internetových portáloch a reportáže v televíziách. Až 42 % z tejto sumy sa viaže na vrchol medializácie, ktorým bol 11. november, kedy si Katarína Smolková a Peter Sagan povedali spoločné áno.

Inou mediálnou hodnotou, s ktorou PR agentúry rady pracujú, je parameter GRP. Všetkých 138 príspevkov malo mediálny vplyv 587 GRP. Metodika AVE a GRP je vysvetlená nižšie.

Pozrite si kompletné výsledky analýzy v infografike (kliknite pre zväčšenie)
Sagan_NM

Metodika
AVE vychádza z aktuálnej ceny inzercie a zo skutočného rozsahu príspevkov. Pre každé médium sa sledujú jednotlivé premenné, ako sú pozícia článku (strana, na ktorej je článok zverejnený), prítomnosť obrázku či grafu v príspevku, umiestnenie kľúčovej informácie v titulku príspevku, rozsah informácie venovanej spoločnosti (značke) v rámci príspevku, hodnotenie spoločnosti (značky) v príspevku a jednotková cena reklamy v danom médiu (napr. na 1 cm² článku, 1 sec. v TV, rádiu).

Čítať viac...
Nahor