Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

Eurotelevízia prepustila celé programové oddelenie

Programové časopisy Eurotelevízia, TV max, Telemagazín a Tele plus už nemajú vlastné programové oddelenie. Spoločnosť Bauer Media SK ho podľa zistenia Stratégií na prelome rokov z dôvodu racionalizácie celé rozpustila.

Viac na Strategie.sk: Eurotelevízia prepustila celé programové oddelenie

Čítať viac...
Nahor