Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

S pokutou tentoraz len kriminálka

Na zasadnutí dňa 7.6.2017 Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • uložila sankciu – 4000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo tým, že dňa 21. 11. 2016 o cca 18:11 hod odvysielal program C.S.I.: Kriminálka New York, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval scény násilia na živých bytostiach a scény zobrazujúce kruté ubližovanie alebo krutú násilnú smrť človeka bez pocitov ľútosti, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) za porušenie § 16 ods. 2 písm. b) ZVR (vysielanie audiovizuálnych diel v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam)
  v súvislosti s vysielaním programu Prvotný strach dňa 5. 10. 2016;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov
  od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním programu Reportéri dňa
  4. 2017;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním programu Správy RTVS -príspevku V pečienkach v škôlke našli salmonelu dňa 11. 4. 2017 a príspevku Hygienici našli ďalšie tony mäsa z Brazílie dňa 13. 4. 2017;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) za porušenie § 16 ods. 2 písm. b) ZVR (vysielanie audiovizuálnych diel v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam) v súvislosti s vysielaním programu Nebezpečné známosti v dňoch 2. a 3. 4. 2017;
 • uznala za neopodstatnené 8 sťažností resp. ich časti.
Čítať viac...
Nahor