Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

Komédia s Lasicom a Satinským príliš vulgárna a nevhodná pre deti! Skončilo to pokutou

Prečítajte si výstup Rady pre vysielanie a retransmisiu po jej ostatnom rokovaní. Finančné sankcie dostala iba TV JOJ, okrem prekročenia povolenej dĺžky reklamného pásma v hodine aj za komédiu Srdečný pozdrav ze zeměkoule s Júliusom Satinským a Milanom Lasicom, ktorú Rada vyhodnotila ako nevhodnú pre menšie deti.

Na zasadnutí z dňa 18. 11. 2014 Rada pre vysielanie a retransmisiu:

–      uložila sankciu – pokutu 4 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s tým, že dňa 24. 5. 2014 v čase od 13:00 do 14:00 hod odvysielal reklamné šoty v celkovom časovom rozsahu dlhšom ako povolených 12 minút;

–      uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo odvysielaním programu Srdečný pozdrav ze zeměkoule, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 rokov napriek tomu, že obsahoval expresívne a vulgárne vyjadrovanie a milostné scény, ktoré klasifikujú program ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;

–      začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletách – JSO), ku ktorému došlo tým, že dňa 19. 9. 2014 v čase od 20:25 do 23:54 hod sedemkrát odvysielal upútavku na program Útek zo Sibíri a v čase 21:30 a 22:57 hod upútavku na program Výkupné, ktoré neoznačil totožným grafickým symbolom ako samotné programy, a vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s tým, že dňa 19. 9. 2014 päťkrát prerušil program Bournovo ultimátum zaradením reklamy;

–      začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam z vysielania programu Veľké noviny zo dňa 19. 9. 2014, z vysielania zo dňa 19. 9. 2014 v čase od 19:55 do 23:59 hod a zo dňa 20. 9. 2014 v čase od 00:00 do 00:05 hod;

–      začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s odvysielaním príspevku Výchovné facky v polepšovniach v programoch Prvé Televízne noviny a Televízne noviny dňa
25. 9. 2014;

–      začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR(ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s tým, že dňa 25. 8. 2014 odvysielal v programe Televízne noviny príspevok s názvom Extrémni policajti, ktorý mohol obsahovať zobrazenie reálneho násilia s jeho následkami, bez predchádzajúceho slovného upozornenia;

–      začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) ZVRv súvislosti s tým, že v štatistike za júl, august a september 2014 mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti viesť štatistiku o odvysielanom programe televíznej programovej služby TV MARKÍZA, TV DOMA a DAJTO obsahujúcu podiel programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel.

Čítať viac...
Nahor