Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

Prvý diel Za sklom stál pre drsný slovník a erotiku Joj tisíce eur

Na zasadnutí dňa 22.3.2017 Rada pre vysielanie a retransmisiu:

  • uložila sankciu – pokutu 5 000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo dňa 28. 9. 2016 o cca 20:39 hod tým, že program Za sklom, ktorý mal byť vzhľadom na obsah vulgárneho a obscénneho vyjadrovanie a zobrazenie erotických pomôcok označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 18 rokov, postupne označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov a odvysielal bez označenia, čím nesprávne uplatnil JSO;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi RÁDIO KISS, s.r.o. (programová služba RÁDIO KISS) za porušenie § 16 ods. 3 písm. o) ZVR, ku ktorému došlo tým, že nedoručil Rade v zákonnej lehote štatistiku s vyhodnotením podielu slovenských hudobných diel za mesiace júl až september 2016;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Marián Dokupil – Doko Media (programová služba Šláger Rádio) za porušenie § 16 ods. 3 písm. o) ZVR, ku ktorému došlo tým, že nedoručil Rade v zákonnej lehote štatistiku s vyhodnotením podielu slovenských hudobných diel za mesiace júl až september 2016;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rádio WOW s.r.o. (programová služba RADIO WOW) za porušenie § 16 ods. 3 písm. o) ZVR, ku ktorému došlo tým, že nedoručil Rade v zákonnej lehote štatistiku s vyhodnotením podielu slovenských hudobných diel za mesiace júl až september 2016;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť
    a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku Denník Pravda je údajne na predaj v programe Správy RTVS dňa 17. 12. 2016;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním programu Dedičstvo dňa 19. 12. 2016 o cca 10:31 hod, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o. (programová služba Radio One) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním programu Radio One dňa 19. 12. 2016 o cca 18:00 hod;
  • uznala za neopodstatnené 13 sťažnosti resp. ich časti.
Čítať viac...
Nahor