Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

Veľká pokuta pre Joj: Vysielala nevhodný obsah v nevhodnom čase!

Na zasadnutí dňa 12. 5. 2015 Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • uložila sankciu – pokutu 15 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo  dňa 3. 5. 2013 o 13:18 hod odvysielaním upútavky na program Ozajstné zviera a dňa 24. 5. 2013 o 12:15 hod odvysielaním upútavky na program Teror vo vlaku, pričom upútavky boli klasifikované ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, dňa 2. 6. 2013 o 20:47 a 21:42 hod odvysielaním upútavky na program Črepiny* klasifikovanej ako nevhodná a neprístupná pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, dňa 3. 5. 2013 o 13:18 hod, dňa 24. 5. 2013 o 12:15 hod, dňa 2. 6. 2013 o 20:47, 21:42 a 22:19 hod odvysielaním textovej informácie o vlastnom programe, pričom k nevhodným a neprístupným programom pre maloletých neboli uvedené príslušné grafické symboly JSO a dňa 2. 6. 2013 o 20:22 hod odvysielaním upútavky na program Odhalenie, ktorá nebola označená totožným grafickým symbolom ako samotný program, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO (vrátené z NS SR);
 • uložila sankciu – 1 000 eur vysielateľovi INTERACTIV.ME, s. r. o. (programová služba RING TV) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam z vysielania zo dňa 26. a 28. 12. 2013 (vrátené z NS SR);
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s odvysielaním príspevku Prostitútky okrádajú štát v programe Správy TA3 dňa 16. 9. 2014, v ktorom odzneli nepravdivé informácie o údajnej povinnosti prostitútok preukázať sa lekárskym potvrdením o neprenášaní pohlavných chorôb, čím došlo k dezinformovaniu verejnosti, a informácie o nečinnosti PZ SR
  bez relevantného stanoviska dotknutého policajného zboru;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s. r.o. (programová služba WAU) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním programu Milenec vdovy dňa 2. 2015 o cca 17:25 hod, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s. r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním programu House dňa 12. 2. 2015 o cca 10:01 hod, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s. r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) v súvislosti s tým, že v dňoch 16. 2. a 23. – 26. 2. 2015odvysielal pred, po alebo počas programov Reflex, Chlapci neplačú, Búrlivé víno a NCIS – Námorný vyšetrovací úrad komunikáty označujúce za sponzora programu spoločnosť TEREZIA COMPANY s.r.o. alebo Emco spol. s r.o., ktoré mohli naplniť definíciu reklamy, a vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s tým, že v uvedené dni mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako povolených 12 minút;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou), ku ktorému došlo dňa 21. 2. 2015 tým, že program Chaos v trvaní cca 141 minút (vrátane reklamných prerušení) prerušil zaradením reklamy päťkrát;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi TAM ART PRODUCTION, s.r.o. (programová služba Rádio Jemné) vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) v súvislosti s tým, že dňa
  2. 2015 odvysielal pred a po programe Dopravný servis komunikáty označujúci za sponzora programu prípravok Zerex, ktoré mohli naplniť definíciu reklamy;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi SITY MEDIA s.r.o.(programová služba Rádio SiTy) vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) v súvislosti s tým, že dňa
  2. 2015 odvysielal pred a po programe Dopravný servis komunikáty označujúce za sponzora programu subjekt Autoservis Matlovič, ktoré mohli naplniť definíciu reklamy;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. vo veci možného porušenia
  16 ods. 3 písm. m) ZVR v súvislosti s tým, že v štatistike o odvysielanom programe za
  1. štvrťrok 2015 neuviedol podiel nových diel odvysielaných v rámci programovej služby JOJ, JOJ PLUS, WAU a RiK;
 • uznala za neopodstatnené 15 sťažností resp. ich častí; okrem iných aj
 • sťažnosť na odvysielanie rozhovoru moderátora V. Lichvára s bezpečnostným analytikom F. Škvrndom o okolnostiach atentátu na bývalého ruského vicepremiéra Borisa Nemcova v rámci programu 24 hodín vo svete dňa 8. 2. 2015, ktorý považoval sťažovateľ za tendenčný (programová služba TA3, vysielateľ C.E.N. s.r.o.),
 • sťažnosť na údajnú neobjektívnosť diskusnej relácie V politike o ukrajinskej kríze a vražde ruského opozičného politika s hosťami E. Chmelárom, I. Samsona a A. Dulebu odvysielanej dňa 8. 3. 2015 (programová služba TA3, vysielateľ C.E.N. s.r.o.)
 • sťažnosť na odvysielanie rozhovoru s generálnym riaditeľom spoločnosti Orange Slovensko, P. Lančaričom, v programe Nočná pyramída, ktorý považoval sťažovateľ za skrytú reklamu (programová služba Rádio Slovensko, vysielateľ RTVS),
 • sťažnosť na príspevok Zamknutý byt otvorí za pár sekúnd v programe Televízne noviny dňa 11. 2. 2015, ktorý podľa sťažovateľa nabádal na spáchanie trestného činu a obsahoval skrytú reklamu.
Čítať viac...
Nahor