Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Pikošky

Už aj český Disney Channel dostane nový dizajn. Pozrite sa, aké logo kedysi televízia plánovala!

V Amerike prešiel Disney Channel rebrandom v 23. mája, postupne sa zmeny rozširujú do celého sveta. Tento mesiac sa nového vizuálu dočká aj česká verzia.

Celkovo 43 verzíí Disney Channel po celom svete čaká zmena vizuálu. Stanica postupne zavádza novú grafiku v priebehu tohto roka, keď nový vizuál spustila 23. mája v USA. Už v pondelok 21. júla sa novej grafiky a loga dočká aj česká verzia tejto stanice. Nový dizajn dáva opäť dôraz na moderné zmýšľanie stanice a spoločnosti, zároveň nadväzuje na tradíciu Walta Disneyho a dáva dôraz ako na jednotlivca tak rodinu a životný štýl divákov Disney Channel po celom svete. Nové logo sa zbavuje veľkých uší Myšiaka Mickeyho, jeho symbol však ostáva v logu zachovaný v rámci troch malých kruhov nad písmenom „I“. Hlavným motívom loga je naďalej svetoznámy podpis zakladateľa spoločnosti Walta Disneyho.

Promovideo ku zmene vizuálu českého Disney Channel

Stanica logo nemenila prakticky dvanásť rokov, v roku 2010 vtedajšiu podobu loga len sfunkčnila pre využitie v smartfónoch či aplikáciách. V tom istom roku však mohlo dôjsť aj k úplne inej zmene loga. Nové spracovanie malo taktiež vychádzať z pôvodného návrhu, no uši Mickeyho Mousea mali byť oddelené od podpisu v samostatnom rámčeku. Televízia sa nakoniec rozhodla pre variant bližší vtedy využívanému logu.

Logo používané od roku 2002 do 2010
disney-channel 2002-2010

Zmena loga v roku 2010 (do 2014)
Disney channel 2010-2014

Plánovaná zmena v roku 2010, ku ktorej nakoniec nedošlo (hrubý návrh)
disney channel 2010 nonused

Nové logo 2014
disney channel 2014

Čítať viac...
Nahor