Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

TNS Slovakia spustila iQual – online kvalitatívne diskusné fórum

Agentúra TNS Slovakia oficiálne uvádza na trh nové online kvalitatívne diskusné fórum iQual. Je to jedinečná a na mieru navrhnutá platforma, ktorá umožňuje získať rýchlo a efektívne prehľad o skúsenostiach, názoroch či postojoch respondentov, korí sa pohybujú v internetovom svete.

TNS Slovakia má bohaté skúsenosti a poznatky z oblasti kvalitatívnych prieskumov. V ostatných rokoch rastie medzi marketérmi záujem nielen o klasické kvalitatívne prieskumy, ale tiež o kvalitatívne prieskumy realizované prostredníctvom internetu. Tieto predstavujú inovatívnu metódu prieskumu trhu, podstatou ktorej je diskusia s respondentmi vo virtuálnom prostredí.

Práve pre tieto účely spustila agentúra TNS Slovakia online platformu iQual, pomocou ktorej marketéri hlbšie preniknú do života bežných ľudí. iQual predstavuje flexibilný spôsob, ako zapojiť respondentov do interaktívnych diskusií a prieskumov na rôzne témy – počnúc tým, prečo si danú značku vybrali, a aké s ňou majú skúsenosti až po generovanie a vytváranie nových návrhov.

iQual je navrhnutý tak, aby maximálne využil silu internetu spočívajúcu vo vzájomnej spolupráci 3 typov užívateľov (marketéri, respondenti a moderátor), pričom umožňuje, aby sa marketéri do projektu aktívne zapájali a  prostredníctvom moderátora interaktívne diskutovali so skupinou respondentov o celom rade otázok, ktoré sú pre ich biznis dôležité.

Toto diskusné fórum prináša so sebou veľké množstvo výhod. Jednou z tých hlavných je prekonávanie geografických hraníc, čo znamená, že na otázky odpovedajú v rovnakom čase respondenti z rôznych lokalít. Zároveň je však iQual časovo flexibilný, pretože účastníci sa do prieskumu zapájajú v čase, ktorý im počas dňa najviac vyhovuje.  O produkte alebo službe diskutujú respondenti v reálnom čase, čiže vtedy, keď si ho kúpia, alebo keď ho práve používajú. Svoje názory vyjadrujú respondenti anonymne z pohodlia svojich domovov, a preto majú tendenciu odpovedať úprimnejšie. Okrem toho získavajú na vyjadrenie svojich názorov rovnaký priestor, čím sa eliminuje prevaha dominantného respondenta.

Ivana Kamhalová, realizátorka projektu iQual a projektová manažérka pre kvalitatívny prieskum agentúry TNS Slovakia, uviedla: „V dnešnej dobe je úplne prirodzené, že klienti od nás vyžadujú analýzu trhu v reálnom čase, aby na základe nej mohli prijať okamžité kľúčové marketingové rozhodnutia. Preto sme vypracovali nástroj iQual, ktorý im pomôže v reálnom čase získať prístup k relevantnej, zainteresovanej a na internet pripojenej skupine ľudí.“

Čítať viac...
Nahor