Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

Štefan Kozák členom advisory board pre prípravu EuBEA Festivalu

Live marketingový svet očakáva už 3. ročník The International Festival of Events and Live Communication, ktorý sa v októbri uskutoční v ruskom Saint Peterburgu. Už dnes sa stretávajú najväčší event & live comm profesionáli, aby festival naplánovali, doladili jeho smerovanie, oceňovanie, obsahovú, konferenčnú a inšpiratívnu dramaturgiu. Medzi nimi je aj reprezentant Slovenska a Čiech, Štefan Kozák.

Po mnohých úspešných ročníkoch sa v dňoch 13. až 15. októbra v ruskom Saint Peterburgu uskutoční ďalší ročník EuBEA Festivalu. Jeho vrcholom bude aj tentokrát odovzdávanie cien EuBEA, v ktorej sú oceňované najkreatívnejšie alebo exekutívne najlepšie prevedené európske eventy. Aj toho roku festivalu predchádza stretnutie advisory board – poradného zboru – ktoré sa začína dnes a končí v nedeľu. Jedným z jeho členov je aj Štefan Kozák, managing director československej agentúry CREATIVE PRO, ktorý na stretnutie odlieta do talianskeho horského mesta Courmayeur. V priebehu 3 dní sa zástupcovia zboru zloženého z predstaviteľov najvýznamnejších európskych agentúr, asociácii, korporácií, európskych obchodných spoločností či odborných médií musia dohodnúť na komplexnom harmonograme a obsahu festivalu.

“Je to už tretíkrát, čo som bol prizvaný do advisory board,” povedal Štefan Kozák, ktorý je zároveň bývalým predsedom slovenskej BTL asociácie a v súčasnosti má na starosti zahraničný rozvoj a vzťahy za BTL asociáciu, ”Keďže som pri stál pri prerode European Best Event Awards na EuBEA festival od prvého ročníka, veľmi si vážim túto možnosť, som naň veľmi hrdý a mám veľkú chuť podieľať sa na jeho raste a prispievať k inšpirácii a motivácii eventového & live comm sveta aj v každom ďalšom ročníku.”

Agentúra CREATIVE PRO, ktorej zakladateľom je práve Štefan Kozák, sa navyše posledných pár ročníkov zúčastňuje odovzdávaní ocenení EuBEA aj z pozície súťažiacich agentúr, vo vybraných kategóriách niekedy aj vítazne (2013 – Best Teambuilding, 2014 – Best Roadshow, Best sustainable event, Best low budget event, 2nd Best event Agency, 2015 – 2nd Best Congess & Conference). “Samozrejme, aj toho roku máme ambíciu prevziať si ocenenie v niektorej z kategórií. Nevnímam to ako vyznamenanie iba pre našu agentúru, ale pre celú československú eventovú a live comm obec. No jedným dychom dodávam, že nie je nič staršie ako včerajší úspech, a preto treba neustále tvrdo pracovať,” uzavrel Kozák.

Čítať viac...
Nahor