Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Aktuality

Správy RTVS začali v tomto roku výraznejšie stúpať! Pomáha vyššia kvalita aj pokles Novín Joj

Hlavné spravodajstvo verejnoprávnej televízie bolo dlhé roky outsiderom spomedzi správ najväčších televízií. Po zmenách riaditeľa RTVS Václava Miku začala jeho cena stúpať, všímajú si to aj diváci.

Správy RTVS si začínajú postupne získavať späť divákov. Po rôznych negatívnych zmenách vo vedení televízie a hazardovaní s povesťou verejnoprávnej inštitúcie, začali diváci od televízie utekať a s rapídnym poklesom sledovanosti sa na okraj diváckeho záujmu dostalo aj spravodajstvo televízie. To už dlhé roky valcujú správy komerčných televízií, no RTVS sa podarilo zastaviť pokles a situácia sa začína obracať v jej prospech.

RTVS sme požiadali o oficiálne porovnanie výkonu Správ RTVS v tomto roku s rovnakým obdobím v predošlých sezónach. V sledovanom období od polovice februára do marca dokázali správy verejnoprávnej televízie narásť v priemere o 40-tis. divákov v (12+), čo predstavuje nárast o takmer 20 %. Pre hlavnú spravodajskú reláciu RTVS je najdôležitejší fakt, že sa už stabilne dokáže udržať nad hranicou 200-tis. divákov, pričom počas nediel Správy RTVS atakujú hranicu 300-tis. divákov, včera (23.3.2014) ju dokázali dokonca preskočiť.

Základňu divákov Správ RTVS naďalej tvoria staršie ročníky. Divákov starších ako 55 rokov tvorí z celkovej sledovanosti správ až 60-70 % divákov. V porovnaní s rokmi 2012 a 2013 správam taktiež pribúdajú najmä starší diváci, v skupine 12-54 však Správy RTVS rastú tiež. Celkovo sa podiel Správ RTVS v cieľovej skupine 12+ pohybuje okolo 10-13 %, u mladých divákov (12-54) je to v priemere okolo 8 až 10 %. V porovnaní so situáciou spred roku 2012 ide o významný nárast, keď v 12-54 verejnoprávne spravodajstvo sledovalo len okolo 5 % divákov.

Prvé zastavenie poklesu správ dokázala verejnoprávna televízia docieliť v januári 2012, kedy presunula svoje spravodajstvo z 19:30 na 19-tu hodinu a predĺžila ich stopáž. Touto zmenou dokázala RTVS ubrať časť divákov Televíznym novám Markízy, posilnila pri tom aj v pôvodnom čase správ po pol ôsmej. Druhú veľkú zmenu správy zažili v decembri toho istého roka, kedy sa premenovali po zlúčení rozhlasu a televízie zo Správ STV na Správy RTVS, dostali nové štúdio aj novú zvučku a ako posledné z veľkých spravodajstiev prešli na moderný formát 16:9. Václav Mika už vtedy avizoval, že zmeny nekončia, no budú prichádzať postupne a týkať sa budú hlavne spracovania spravodajstva.

Úroveň Správ RTVS sa v ostatnom období viditeľne skvalitnila, čo diváci začínajú oceňovať. Ku RTVS prichádzajú diváci, ktorým nevyhovuje „akčný krimi“ štýl komerčných správ a zároveň zisťujú, že verejnoprávne správy nemusia byť nudné a provládne orientované.

Kým pre RTVS znamenali zmeny času vysielania, názvu relácie aj jej grafiky pozitíva, Joj zaznamenáva presne opačný trend. Práve komerčná dvojka dokázala získať väčšinu divákov správ verejnoprávnej televízie v priebehu ostatných rokov na svoju stranu, no tí postupne začínajú odchádzať. Joj hlavná spravodajská hodina od 19:00 do 20:00 výrazne klesla a kým kedysi dokázali Televízne noviny na Markíze atakovať nielen hlavné Noviny Joj, ale aj KRIMI, dnes hlavné spravodajstvo Joj Veľké noviny za Markízou zaostáva o približne 12-18 %.

Údaje: Odbor výskumu programu a vývoja formátov RTVS

Čítať viac...
Nahor