Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

Slovenské noviny začali vo Viedni vychádzať pred 165 rokmi!

Vo štvrtok 10. júla uplynie 165 rokov odvtedy ako vo Viedni začali vychádzať Slovenské noviny. Novinám bol pripisovaný z radov našich národných buditeľov, akými boli Ján Kollár, Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban a i., veľký spoločenský význam. Prvé číslo Slovenských novín vyšlo vo Viedni 10. júla 1849.

Viac na Masmedialne.info: Slovenské noviny začali vo Viedni vychádzať pred 165 rokmi!

Čítať viac...
Nahor