Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

S pokutami tentokrát všetky tri veľké televízie

Na zasadnutí dňa 26.4.2016 Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • uložila sankciu – pokutu 6 650 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy), ku ktorému došlo dňa 11. 10. 2015 o cca 10:40 hod odvysielaním upútavky na program Superstar a za porušenie  34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov), ku ktorému došlo dňa 10. 2015 o cca 20:56 hod a cca 22:56 hod odvysielaním upútaviek na program Búrlivé víno;
 • uložila sankciu – pokutu 5 500 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou), ku ktorému došlo dňa 27. 11. 2015 tým, že program Prepadnutie v Pacifiku v trvaní cca 142 minút
  a 6 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil zaradením reklamy päťkrát;
 • uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) za porušenie § 19 ods. 2 ZVR (zakázaný obsah upútaviek), ku ktorému došlo dňa 24. 10. 2015 o cca 18:32 hod tým, že odvysielal upútavku na program Mongol – Džingischán, ktorá obsahovala scény znázorňujúce násilie;
 • uložila sankciu – pokutu 2 000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam časti vysielania z dní 27. a 28. 11. 2015;
 • uložila sankciu – pokutu 497 eur vysielateľovi RADIO, a.s. (programová služba FUN RADIO) za porušenie § 35 ods. 8 ZVR (podmienky vysielania dlhších reklamných oznámení) v súvislosti s tým, že dňa 1. 10. 2015 odvysielal komunikát propagujúci program Československo má talent spracovaný do podoby programu informačného charakteru bez zreteľného oddelenia slovným upozornením na charakter tohto vysielania;
 • uložila sankciu – pokutu 300 eur vysielateľovi RÁDIO KISS s.r.o. (programová služba Rádio KISS) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 23. 10. 2015;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Západoslovenská televízia s.r.o. (programová služba Západoslovenská televízia) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 9. 2015;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s odvysielaním príspevku Vysokoškolskí pedagógovia začínajú ostrý štrajk, ostatní učitelia prechádzajú do štrajkovej pohotovosti dňa 15. 2. 2016 v programe Správy;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Rádio Slovensko) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s odvysielaním príspevku Kontroly na Klinike Kostka dňa 5. 2. 2016 v programe Rádiožurnál;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Rádio Patria) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s odvysielaním príspevku o prieskume volebných preferencií agentúry MVK dňa 18. 2. 2016 a príspevku o prieskume volebných preferencií agentúry AKO dňa 19. 2. 2016 v programe Kronika;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s. r.o. (programová služba TA3) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s odvysielaním príspevku Do NR SR by išlo 7 strán dňa 15. 2. 2016 a príspevku Do NR SR by išlo 8 strán dňa 19. 2. 2016 v programe Hlavné správy;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s odvysielaním príspevku Vyzerá to na dvojkoalíciu dňa 15. 2. 2016 a príspevku Posledný prieskum dňa 19. 2. 2016 v programe Televízne noviny;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s vysielaním príspevku U školského ombudsmana dňa v 16. 2. 2016 v programe Televízne noviny;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo dňa 1. 2. 2016 o cca 22:30 hod odvysielaním programu Dokonalá lúpež, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o. (programová služba Rádio One) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo dňa 3. 12. 2015 o cca 9:22, 13:40 a 18:08 hod a dňa 4. 12. 2015 o cca 6:02, 10:23, 14:42 a 19:09 hod odvysielaním piesne s názvom Tell Your Friends;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. n) ZVR (technické požiadavky na zvukovú zložku programovej služby) v súvislosti s vysielaním programov Vysoká hra a Chladnokrvný dňa 1. 2016;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. n) ZVR (technické požiadavky na zvukovú zložku programovej služby) v súvislosti s vysielaním programou Ctihodný občan dňa 2. 2. 2016;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia 16 ods. 2 písm. b) ZVR (vysielanie audiovizuálnych diel v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam) v súvislosti s vysielaním programu Zase ona! dňa 23. 1. 2016 na programovej službe JOJ PLUS a dňa 24. 1. 2016 na programovej službe JOJ a vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou), ku ktorému došlo dňa 21. 1. 2016 v súvislosti s vysielaním programu Noviny a dňa 24. 1. 2016 v súvislosti s vysielaním programu Zase ona! na programovej službe JOJ;
 • uznala za neopodstatnené 11 sťažností resp. ich častí.
Čítať viac...
Nahor