Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

Nahnevá vás reklama na Youtube? Slovenskému regulátorovi sa nesťažujte!

Rada opäť zasadala, rozhodla o niekoľkých podnetoch.

Finančné sankcie po ostatnom zasadnutí Rady pre vysielanie a retransmisiu čakajú len na Joj. Najvyššiu, až 4 000 eur, udelila Rada televízii za film Som číslo štyri vysielaný 6. 9. 2014 na Joj, ktorý mala stanica prerušiť až päťkrát reklamou. Druhú finančnú sankciu. 1 200 eur, dostala Joj za audiotextovú hru Eurominúty vysielanú na Plus. Dôvodom pokuty je nedodanie záznamu z vysielania 10. 9. 2014.

Upozornenie na porušenie zákona dostala stanica TV8, ktorá pravidelne vysiela relácie s veštením či audiotextové hry. Problémové malo byť vydanie iQvízu z 15. a 22. 6. 2014, ktoré ako mnohé ďalšie obdobné súťaže obsahoval nejednoznačné zadanie hry. Zákon stanica porušila aj v relácii Hudobné želania, keď označenie o vekovej prístupnosti neuvádzala počas celého vysielania, ale piktogram počas hudobných klipov z obrazu mizol. Porušila tým vyhlášku o JSO (jednotný systém označovania programov).

Rada zároveň zamietla sťažnosť na reklamný spot na alkohol Tullamore Dew, ktorý sa objavoval tlmočený do slovenčiny pred videami na portáli Youtube.sk aj v ranných hodinách. Reklama na alkohol je podľa zákona o vysielaní a retransmisii zakázaná v čase 6:00 – 22:00. Rada však uzniesla, že Youtube.sk nespadá pod mediálne služby, ktoré daný zákon reguluje.

Kompletný výstup zo zasadnutia aj s ďalšími rozhodnutiami a zoznamom nových správnych konaní nájdete v tomto článku.

Čítať viac...
Nahor