Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

Rada vo veľkom rozdávala pokuty! Nevyhli sa im Markíza ani Joj

Na zasadnutí dňa 27. 10. 2015 Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • uložila sankciu – odvysielanie oznamu o porušení zákona vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti), ku ktorému došlo dňa 31. 3. 2015 odvysielaním príspevku Zvláštne správanie lekára v programe Televízne noviny;
 • uložila sankciu – pokutu 5 000 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou), ku ktorému došlo dňa 28. 3. 2015 tým, že päťkrát prerušil zaradením reklamy program V pätici po opici v trvaní 140 minút a 28 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) a zároveň dvakrát prerušil zaradením reklamy prvý a tretí 30-minútový časový úsek tohto programu;
 • uložila sankciu – pokutu 5 000 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba WAU) za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) a § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov), ku ktorým došlo dňa 13. 4. 2015 tým, že dvakrát prerušil zaradením reklamy tretí 30-minútový časový úsek programu Rodinka na výlete a tým, že opakovane odvysielal komunikáty informujúce o službe „divano“ bez ich zreteľného oddelenie na začiatku resp. konci tak, aby neboli zameniteľné s inými jej zložkami;
 • uložila sankciu – pokutu 4 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov), ku ktorému došlo tým, že dňa 30. 3. 2015 odvysielal upútavky na programy Kredenc a Chart Show a dňa 6. 4. 2015 upútavky na program Need for Speed bez toho, aby boli na začiatku zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými jej zložkami;
 • uložila sankciu – pokutu 2 000 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. za porušenie § 15a ods. 1 ZVR, ku ktorému došlo tým, že v dňoch 3. – 5. 6. a 8. 6. 2015 vysielal programovú službu ŤUKI bez udelenej licencie;
 • uložila sankciu – pokutu 1 659 eur obci Pribylina za porušenie § 15a ods. 1 ZVR, ku ktorému došlo tým, že od 19. 11. 2014 do 11. 6. 2015 vysielal bez udelenej licencie;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RÁDIO KISS s.r.o., Michalovce (RÁDIO KISS) vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencií 89,0 MHz Rožňava, 95,9 MHz Snina – Sčobík, 97,8 MHz Medzilaborce, 97,8 MHz Stropkov, 104,2 MHz Domaša a 104,5 MHz Košice na účely, na ktoré mu boli pridelené;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi DRV s.r.o., Košice (Dobré rádio) vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 97,2 MHz Prešov na účely, na ktoré mu bola pridelená;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o., Nitra (Rádio One) vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 95,0 MHz Nová Baňa na účely, na ktoré mu bola pridelená;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ROCK, s.r.o., Nitra (Radio One Retro) vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 95,8 MHz Žiar nad Hronom na účely, na ktoré mu bola pridelená;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov), ku ktorému došlo dňa 20. 8. 2015 pred a po programe Športové noviny odvysielaním komunikátov označujúcich za sponzora programu výrobok Clavin;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 12. 8. 2015 odvysielal program Tvoj snúbenec, môj milenec, pričom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti vysielať audiovizuálne diela len v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (používanie štátneho jazyka), ku ktorému došlo tým, že dňa 9. 2015 odvysielal program Agentura Jasno s českým dabingom;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi GAAD REAL, s. r. o. (programová služba Televízia Prešov) vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 ZVR (zákaz skrytej reklamy) v súvislosti s vysielaním programu Zdravo dňa 4. 9. 2015, ktorý obsahoval informácie o kúpeľoch SPA APHRODITE Rajecké Teplice;
 • uznala za neopodstatnené 6 sťažnosti resp. ich časti okrem iných aj sťažnosť na vysielanie upútavky na program Dědictví aneb Kurvahošigutntág dňa 7. 2015, ktorá bola podľa sťažovateľa nevhodná vzhľadom na to, že v čase jej vysielania sledujú televízor deti (MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);
 • sťažnosť na vysielanie príspevku Protéza, ktorá rastie v programe Televízne noviny dňa 30. 7. 2015, ktorý mal byť podľa sťažovateľa uvedený upozornením o nevhodnosti záberov, nakoľko zobrazoval necenzurované zábery na operáciu nohy (MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA).
Čítať viac...
Nahor