Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

Od Rady dostala finančné sankcie opäť iba Joj

Na zasadnutí zo 7. 10. 2014 Rada pre vysielanie a retransmisiu:

–      uložila sankciu – 3 319 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 32 ods. 4 ZVR (slušnosť a čestnosť reklamy) v súvislosti s tým, že dňa 28. 3. 2014 o cca 21:48 hod odvysielal upútavku na program Chaos;

–      uložila sankciu – 3 000 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s tým, že dňa 28. 3. 2014
o cca 20:30 hod odvysielal program Tombstone – Mesto zločinu, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, napriek obsahu násilných scén a vulgárnemu vyjadrovaniu, pre ktoré mal byť program klasifikovaný ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov;

–      uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 11. 2. 2014 odvysielaním príspevku o vystúpení slovenských akrobatických lyžiarok na Olympijských hrách v Soči v rámci programu Šport, v ktorom neboli oddelené hodnotiace komentáre od informácií spravodajského charakteru;

–      uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi RTVS (programová služba Jednotka) za porušenie § 16 ods. 3 písm. a) ZVR (všestrannosť informácií a názorová pluralita v rámci vysielanej programovej služby), ku ktorému došlo dňa 24. 4. 2014 odvysielanímpríspevku Nanútený správca v programe Reportéri, v ktorom absentovali vyjadrenia dotknutej strany – správcovskej spoločnosti;

–      začala správne konanie vočivysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.(programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného za porušenie § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s vysielaním v dňoch 14., 16. a 17. 7. 2014, keď mohlo vo viacerých časových úsekoch dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút;

–      začala správne konanie vočivysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.(programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním programu Upírske denníky dňa 10. 7. 2014 o cca 11:35 hod.

Čítať viac...
Nahor