Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

Nenávistné výroky Mazureka stáli rádio 15-tisíc eur

Rada pre vysielanie a retransmisiu na zasadnutí dňa 25.4.2017 rozhodla, že odvysielaním programu Debata na telefón dňa 2. októbra 2016 na programovej službe Rádio Frontinus, ktorej jediným hosťom bol poslanec NR SR Milan Mazurek, jej vysielateľ, FRONTINUS, s.r.o. porušil zákon o vysielaní a retransmisii.     

Rada konštatovala porušenie dvoch ustanovení zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii.

Povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. b) ZVR porušil vysielateľ tým, že program Debata na telefón obsahoval

  • vyhranené a výlučne jednostranné názory M. Mazureka týkajúce sa riešenia rómskej problematiky, väzenského systému, sociálneho systému, dôchodkov a prerozdeľovania verejných financií,
  • kritické vyjadrenia ku konaniu vlády, predstaviteľov koalície a opozície, výboru pre ľudské práva, riaditeľa RTVS Václava Miku, generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, poslankyne Lucie Nicholsonovej a mimovládnej organizácie Ľudia proti rasizmu,

bez poskytnutia akejkoľvek názorovej oponentúry, čím prišlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti politicko-publicistického programu, za čo vysielateľovi Rada uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona.

Povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 1 písm. b) ZVR porušil vysielateľ tým, že
v programe Debata na telefón

  • odvysielal vyjadrenia o neprispôsobilosti, sociálnych výhodách, násilí a vandalizme príslušníkov rómskeho etnika spôsobom porušujúcim zákaz skrytou formou podnecovať nenávisť na základe príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
  • odvysielal vyjadrenia o nebezpečenstve, ktoré predstavuje skupina islamských imigrantov, spôsobom porušujúcim zákaz skrytou formou podnecovať nenávisť na základe viery a náboženstva,
  • odvysielal explicitné urážlivé vyjadrenia na adresu rómskeho etnika, čím porušil zákaz otvorenou formou znevažovať alebo hanobiť na základe príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine, za čo vysielateľovi Rada uložila sankciu – pokutu 15 000 eur.

Rozhodnutie Rady nadobudne právoplatnosť jeho doručením vysielateľovi; vysielateľ ho môže napadnúť správnou žalobou na krajskom súde. V súvislosti s odvysielaním uvedenej relácie zaevidovala Rada osem sťažností.

TS RVR

Čítať viac...
Nahor