Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

Joj dostala pokutu za upútavku na Našich

Na zasadnutí dňa 7.6.2016 Rada pre vysielanie a retransmisiu:

  • uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MAC TV s. r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy), ku ktorému došlo dňa
   1. 2016 o cca 17:41 hod odvysielaním upútavky na program Naši;

 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s. r. o. (JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku Volebný prieskum v programe Noviny dňa
  2. 2016;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s. r. o. (JOJ) vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) v súvislosti s vysielaním sponzorských odkazov programov Chaos dňa 6. 2. 2016 a Hobit 2: Smaugova pustatina dňa 7. 2. 2016, vo veci možného porušenia 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s vysielaním programu Noviny v dňoch 1. – 7. 2. 2016, vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s vysielaním v čase od 20:00 do 21:00 hod v dňoch 1. – 4., 6. a 7. 2. 2016 a vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 ZVR (podmienky umiestňovania produktov do programov) v súvislosti s vysielaním programu Šport v dňoch
  1. a 3. – 6. 2. 2016;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (Jednotka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku Zmluva na 15 rokov v programe Správy dňa 16. 3. 2016;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (Jednotka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku Na Floride oslavoval Trump a Clintonová v programe Správy RTVS dňa 16. 3. 2016;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) ZVR (zákaz znevažovania alebo hanobenia na základe viery a náboženstva) v súvislosti s vysielaním programu Horná Dolná dňa 4. 4. 2016;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 ZVR (zákaz skrytej reklamy) v súvislosti s vysielaním príspevku Škantárovci nepodceňujú regeneráciu v programe Športové noviny dňa 23. 3. 2016;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu) v súvislosti s odvysielaním komunikátu Akčná výhra dňa 14. 3. 2016;
 • uznala za neopodstatnené 13 sťažností resp. ich časti, medzi nimi aj sťažnosť na vysielanie relácie O 5 minút 12 dňa 23. 3. 2016, ktorá bola podľa sťažovateľa moderovaná nevyvážene a tendenčne,
 • sťažnosť na film Wagnerovci odvysielaný dňa 10. 3. 2016 od 20:25 hod, ktorý podľa sťažovateľa obsahoval scény nevhodné pre maloletých divákov (RTVS, Jednotka),

 

 

 • sťažnosti na reklamný šot Idelyn Beliema, ktorý je podľa sťažovateľov nevhodný pre detských divákov (MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA, TV DOMA).

 

 

Všetky uznesenia prijaté dňa 7. 6. 2016 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

 

Čítať viac...
Nahor