Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Rádio

Deväť rádií dostalo výnimky na kvóty. Expres, Fun rádio či Europa 2 majú naďalej smolu

Rada pre vysielanie a retransmisiu dnes po druhý raz rozhodovala o udelení výnimiek v súvislosti s povinnosťou hrať stanovený podiel slovenských hudobných diel. Na dnešnom zasadnutí sa zaoberala všetkými žiadosťami, ktoré jej dodnes vysielatelia doručili. So žiadosťou o výnimku sa na Radu obrátili jedenásti komerční vysielatelia aj verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska pre štyri svoje programové okruhy.

Rada úplne vyhovela štyrom žiadostiam, čiastočne piatim žiadostiam a šesť žiadostí zamietla. Úplne vyhovela žiadostiam RTVS pre Rádio Pyramída a spoločnosti T.W.Rádio s.r.o. pre Rádio 7, ktoré žiadali len o výnimku na dodržiavanie podielu nových slovenských hudobných diel. Plne akceptovala aj žiadosti RTVS pre okruhy Rádio Patria a Rádio Devín, ktoré sú tak jedinými dvoma programovými službami, ktoré v roku 2017 nebudú musieť dodržiavať zákonom stanovenú kvótu na slovenskú hudbu vo vysielaní. Čiastočne, len v rámci povinnosti vysielať jednu pätinu slovenských diel nie starších ako päť rokov, vyhovela Rada žiadostiam vysielateľov rockovo zameraných rádií Rádio Anténa Rock, ALIGATOR – CLASSIC ROCK RADIO a Rocková republika a žiadostiam vysielateľov tzv. oldies rádií Rádio Vlna a Rádio Best FM. Žiadosti vysielateľov programových služieb EXPRES, FUN RADIO, Európa 2 a Rádio Košice, ktorí požadovali plošnú výnimku, Rada zamietla. Nevyhovela ani žiadostiam vysielateľa RADIO PLUS a Rádia Regina o výnimku na nové diela; v prípade verejnoprávneho okruhu je to však v súlade s požiadavkou RTVS, ktorý na udelení výnimky trval len v prípade, pokiaľ Rada interpretuje zákonnú povinnosť hrať pätinu nových slovenských diel tak, že sa tento podiel ráta zo všetkých odohraných slovenských diel, nie len zo zákonom určenej kvóty na slovenskú hudbu.

Prehľad rozhodnutí o jednotlivých žiadostiach a udelených výnimkách   

ŽiadateľSlovenské dielaNové slovenské diela
Rádio PatriaRTVSudelená výnimkaudelená výnimka
Rádio DevínRTVSudelená výnimkaudelená výnimka
Rádio PyramídaRTVSnepožiadaludelená výnimka
Rádio 7T.W.Rádio s.r.o.nepožiadaludelená výnimka
Rádio Anténa RockGES Slovakia, s.r.o.žiadosť zamietnutáudelená výnimka
ALIGATOR – CLASSIC ROCK RADIORadio ON s.r.o.žiadosť zamietnutáudelená výnimka
Rocková republikaC.S.M. group s.r.o.žiadosť zamietnutáudelená výnimka
Rádio VlnaCORPORATE LEGAL, s. r. o.žiadosť zamietnutáudelená výnimka
Rádio Best FMBest FM Media spol. s r.o.žiadosť zamietnutáudelená výnimka
EXPRESD.EXPRES, k.s.žiadosť zamietnutážiadosť zamietnutá
FUN RADIORADIO, a.s.žiadosť zamietnutážiadosť zamietnutá
Europa 2EUROPA 2, a.s.žiadosť zamietnutážiadosť zamietnutá
Rádio KošiceMarek Petrášžiadosť zamietnutážiadosť zamietnutá
Rádio ReginaRTVSnepožiadalžiadosť zamietnutá
RADIO PLUSJOLIN, s.r.o.nepožiadalžiadosť zamietnutá

Vysielatelia, ktorých žiadosti Rada zamietla, aj vysielatelia, ktorí Radu o výnimku nepožiadali, sú povinní od 1. januára 2017 uplatniť v porovnaní s aktuálnym rokom zvýšenú kvótu. Zákon stanovuje, že slovenským dielam musia vyhradiť najmenej 25 percent, verejnoprávny rozhlas 35 percent času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac. Najmenej pätinu vysielaných slovenských hudobných diel musia tvoriť nové hudobné diela, teda nie staršie ako 5 rokov. Do stanoveného podielu za jednotlivé kalendárne mesiace sa zarátavajú len hudobné diela zaradené do vysielania v čase od 6. do 24. hodiny. Všetky výnimky Rada udelila na obmedzenú dobu do 31. decembra 2017.

Zákon, ktorý zaviedol povinnosť hrať stanovený podiel slovenských hudobných diel a nových hudobných diel nadobudol účinnosť 1. apríla 2016. Zo šestnástich žiadostí o výnimky vtedy Rada úplne alebo čiastočne vyhovela desiatim. V súvislosti s kvótami na slovenskú hudbu začala doteraz jedenásť správnych konaní. Na dnešnom zasadnutí tri z nich ukončila a uložila vôbec prvé sankcie v súvislosti s novou povinnosťou vysielateľov. Spoločnostiam WINTER média, a.s. (Rádio Piešťany) a JOLIN, s.r.o. (RADIO PLUS) uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona za to, že v 2. štvrťroku 2016 nedodržali vo vysielaní stanovený podiel nových slovenských hudobných diel. Konanie vedené z dôvodu možného porušenia rovnakej povinnosti voči RTVS (Rádio Regina) Rada zastavila, pretože sa preukázalo, že k porušeniu povinnosti nedošlo.

TS RVR

Čítať viac...
Nahor