Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

BTLka má prvýkrát v histórii na čele ženu

Na základe ročnej rotácie predsedov bolo na včerajšom zasadnutí BTL komunikačnej asociácie ukončené ročné predsedníctvo Štefana Kozáka a zároveň zvolený nový predseda. Po troch rokoch existencie asociácie sa ňou stala prvýkrát žena, Andrea Skočeková.

Na včerajšom Valnom zasadnutí BTL komunikačnej asociácie ukončil svoje ročné predsedníctvo jej dnes už bývalý predseda Štefan Kozák. Členovia si na ďalší rok zvolili novú hlavu, ktorou sa tentokrát stala Andrea Skočeková z agentúry Brand Advertising.

Ročné predsedníctvo Štefana Kozáka prinieslo asociácii viacero posunov. Asociácia sa etablovala na Zlatom klinci a jej členské agentúry si odniesli všetky tri klince – Zlatý, Strieborný aj Bronzový. Podarilo sa jej začleniť kategóriu eventy do hodnotenia mesačníka Stratégie, ktorá sa v periodiku aktuálne hodnotí na štvrťročnej báze. BTL komunikačná asociácia bola navyše prizvaná do Advisory Board, zoskupenia 10 eventových profesionálov z viacerých krajín Európy, ktorí spoločne kreovali prvý európsky eventový festival The International Festival of Events and Live Communication, ktorý sa uskutoční v Seville 23. – 25. októbra toho roku. Reprezentantom za Slovenskú aj Českú republiku bol práve Štefan Kozák.

“Svoj predsednícky rok hodnotím ako úspešný, podarilo sa nám dotiahnuť viacero vecí, ktoré boli rozpracované, ale podniknúť aj úplne nové kroky,” povedal Štefan Kozák, “Som hrdý na to, že sa našim agentúram podarilo nadmieru úspešne sa zúčastniť Zlatého klinca, mám pocit, že BTLka sa za tento rok na trhu zastabilizovala a je všeobecne vnímaná ako profesionálne eventové združenie. Zároveň sa teším aj z nastolených vecí, ktorých sa zhostí Andrejka, naša nová predsedníčka. Vo všetkom jej budem nápomocný, plánujem predať jej predsedníctvo postupne a plynule.”

Andrea Skočeková, nová predsedníčka BTL komunikačnej asociácie, je managing director agentúry Brand Advertising, jednej zo zakladajúcich agentúr BTLka. “Teším sa prejavenej dôvere všetkých členov a verím, že ich nesklamem,” povedala Skočeková, “Máme pred sebou niekoľko veľkých výziev a som odhodlaná pokúsiť sa o to, aby sa všetky podarilo naplniť.”

Čítať viac...
Nahor