Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

Zástupcovia televízií a rádií otvorili ďalší dialóg s regulátorom

Na pôde Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) sa 13. októbra 2015 uskutočnilo stretnutie zástupcov Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc (ANRTS) s členmi RVR. Za asociáciu vysielateľov sa na stretnutí zúčastnili jej prezident Patrik Ziman (RÁDIO, a.s.), viceprezident pre televíznu sekciu Marcel Grega (MAC TV, s. r. o.), členovia Rady ANRTS Matthias Settele (MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.), Rastislav Lehotský (SITY MEDIA s.r.o), Juraj Spuchľák (Rádio LUMEN, spol. s r.o.) a právnici zastupujúci vysielateľov. Za Radu pre vysielanie a retransmisiu sa diskusie zúčastnili všetci jej členovia a riaditeľ Kancelárie Rady.

Témou diskusie boli viaceré okruhy: problémy pri vyhodnocovaní reklamy a sponzoringu vo vysielaní, zlepšenie kontroly prevádzkovateľov retransmisie a budúca prax RVR pri uvádzaní novelizácie Zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii, ktorou sa zavádzajú povinné kvóty pre slovenskú hudbu, do praxe. „Hoci nie na všetky otázky majú vysielatelia a regulačný orgán rovnaké názory, je potrebný dialóg, ktorý môže prispieť k mediálnemu prostrediu napĺňajúcemu najnovšie regulačné aj  programové štandardy. V takýchto spoločných konzultáciách by sme preto chceli pokračovať aj v budúcnosti,“ skonštatoval predseda RVR prof. Miloš Mistrík po stretnutí s vysielateľmi, ktoré sa v takomto rozsahu konalo po dlhšom čase.

TS RVR

Čítať viac...
Nahor