Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Aktuality

TS JOJ: Sledovanosť JOJ v lete stúpa, doťahuje sa na lídra

Od začiatku júla vysielajú stanice JOJ Group v upravenej letnej programovej štruktúre. Nová programová skladba a zmeny vysielacích časov spravodajských relácií priniesli želaný výsledok – JOJ posilnila svoje postavenie na trhu v obchodne najdôležitejších slotoch.

JOJ Group v medzimesačnom porovnaní dosiahla v júli nárast trhového podielu v prime time o 1,4 % na 27 % (do 23.7.). Rekordný share si pritom vyslúžila v pondelok 21.7., kedy skupina staníc JOJ zaznamenala v hlavnom vysielacom čase 30,4 % podiel na trhu a 8,9 % sledovanosť.

Čo sa týka jednotlivých kanálov, TV JOJ v cieľovej skupine 12-54 v júli (do 23.07.) zvýšila svoj podiel na trhu v prime time. Júlový priemerný share dosahuje na úrovni 20,2 %. Najlepší výsledok zaznamenala v nedeľu 6.7. (24,3 % Shr a 7,1 % Rtg).

Výrazný rast eviduje aj hlavná spravodajská relácia VEĽKÉ NOVINY TV JOJ, ktorá si v tomto mesiaci (do 23.7.) zlepšila svoje trhové výkony v porovnaní s júnom o +5,5 % v podielovom meradle a o +1,7 % v sledovanosti (opäť priemerné výsledky). Jej júlové čísla teda predstavujú share 27,1 % a rating 6,5 % (priemer od 01.07. do 23.7.). Najlepší výkon v sledovanosti dosiahli VEĽKÉ NOVINY v pondelok 21.7. (8,5 % Rtg a 30,6 % Shr) a najlepší podiel na trhu (31,4 % Shr) zaznamenali vo štvrtok 17. júla, kedy ich hlavným headlinom bolo zostrelenie malajzijského lietadla nad Ukrajinou. Slovenskí diváci tak pri vyhľadávaní relevantných informácií o aktuálne najdôležitejšej udalosti uprednostnili TV JOJ pred konkurenciou.

Zásluhu na posilňovaní pozície televízie JOJ na trhu má výkon jej spravodajského bloku v prime time, ktorý háji najmä relácia Šport. Tá v júli dosiahla nadpriemerný podiel na trhu 27,5 % a sledovanosť 7,3 % (priemer od 01.07. do 23.7.). To je oproti júnovému priemeru vynikajúci nárast share o +6,6 % a ratingu o viac ako +2,1 %. Júlový rekord v sledovanosti Šport zaznamenal v nedeľu 13. 7. (9,5 % Rtg a 30 % Shr).

Spravodajský slot v lete otvárajú KRIMI (o 19:00), ktoré si v prvý prázdninový mesiac doteraz (23.7.) najviac divákov pozrelo v nedeľu 13. júla (26,1 % Shr a 6,2 % Rtg). Naopak, spravodajstvo každý deň na JOJke uzatvára NAJLEPŠIE POČASIE, ktoré si nenechalo ujsť napríklad v pondelok 21. júla 277-tisíc divákov (26,6 % Shr a 8,5 % Rtg).

Agentúra TNS Slovakia nedávno zrealizovala prieskum, ktorého predmetom bolo hodnotenie večerných správ slovenských televízií respondentmi vo veku 15 – 65 rokov. Z výsledkov okrem iného vyplynulo, aké sú najsilnejšie stránky spravodajstva TV JOJ z pohľadu jej divákov. Medzi jej výrazné pozitíva patrí napríklad to, že prináša čerstvé správy o najdôležitejších udalostiach dňa zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Vysielané sú v čase, ktorý divákom vyhovuje a moderátori spravodajských formátov JOJky pôsobia na respondentov prieskumu profesionálne. Diváci tiež oceňujú fakt, že sú správy zrozumiteľné, aj vďaka tomu, že obsahujú názorné a vysvetľovacie grafiky. Kladne hodnotili tiež skladbu tém v spravodajstve JOJ, kde nechýbajú ani odľahčené témy.

TS JOJ

Čítať viac...
Nahor