Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Aktuality

Tresty padajú aj za pornografiu, televízia ju odvysielala ráno!

Rada pritvrdzuje vrámci audiotextových súťaží.

Iba pred pár týždňami Rada pre vysielanie a retransmisiu udelila vôbec najvyššiu pokutu za zavádzanie v audiotextovej hre a aktuálne dokonca jej výšku zdvojnásobila. Po televízii TV8 si to odniesla Markíza, ktorá má zaplatiť až 60 000 eur za svoju súťaž Akčná výhra vysielanú na Dajto. Sankcia zahŕňa celkovo päť vydaní súťaže, „ktoré neobsahovali jednoznačné a presné inštruovanie o spôsobe riešenia zadanej úlohy“. Zároveň v jednej z nich dokonca nebola uznaná správna odpoveď.

Ani TV8 ostala bez pokuty. Rada jej ju ale udelila za pornografiu v programe Hot Girls, ktorý televízia vysielala o 6-tej ráno. Sankcia ju vyšla na 10 000 eur. Ďalšie eurá už regulátor nepridal, ale upozornil televíziu na porušenie zákona, keď o 7:30 ráno vysielal telenákup na erotickú audiotextovú službu. Od 6:00 do 22:00 je telenákup na erotické služby, erotický tovar spoločne s erotickými audiotextovými službami zakázaný.

Postih môže čoskoro čakať aj Joj za Eurominúty vysielané v marci na Plus, Rada spustila prešetrovanie. Celý výstup z ostatného zasadnutia regulátora nájdete v tomto článku.

Čítať viac...
Nahor