Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

TA3 v Téme dňa s Igorom Matovičom pochybila

Na zasadnutí dňa 25.10.2017 Rada pre vysielanie a retransmisiu:

  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 9. 5. 2017 v súvislosti s vysielaním programu Téma dňa (Derniéra Igora Matoviča);
  • začala správne konanie voči vysielateľovi RÁDIO KISS s.r.o. (programová služba Rádio KISS) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 97,8 MHz Medzilaborce na účely, na ktoré mu bola pridelená;
  • uznala za neopodstatnené 7 sťažností resp. ich častí.
Čítať viac...
Nahor