Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

Slovensko sa vďaka novému investorovi dostáva do európskej IT elity

Významné IT spoločnosti RWE IT Slovakia a FPT Software sa zlučujú, aby na európskom trhu IT technológií pôsobili ešte efektívnejšie. Kým RWE IT Slovakia za    10 rokov svojho pôsobenia na slovenskom trhu dosiahla takmer všetky ciele, ktoré si stanovila, zlúčením s FPT Software sa jej otvárajú nové ciele, výzvy a príležitosti.  Na európskom trhu bude spoločnosť vystupovať ako FPT Slovakia.

Slovensko sa bude viac zapájať do medzinárodných projektov a tendrov.

RWE IT Slovakia pôsobí na slovenskom trhu od roku 2004. Medzi jej hlavné úlohy patrili od začiatku rozvoj softvéru, účasť na medzinárodných projektoch a údržba IT riešení. Až do roku 2014 posúvala svoje ciele a ambície, ktoré sa postupne rozšírili    na celoeurópsky trh, na oblasť inteligentného bývania či vývoja a podpory business aplikácií. Po 10 rokoch existencie však RWE IT Slovakia narazila na hranice trhu, na ktorom pôsobí. Preto sa rozhodla pre zlúčenie s vietnamskou spoločnosťou FPT Software, ktorá predstavuje jedného z najsilnejších hráčov na svetovom IT trhu. FPT Software sa tak dostane na slovenský trh, odkiaľ plánuje expandovať ďalej         do Európy. Výhodou pre vietnamskú spoločnosť je, že prostredníctvom RWE IT Slovakia získa kvalifikovaných pracovníkov, existujúcu základňu a súčasných klientov, vďaka čomu sa budú môcť od začiatku zamerať na rast.

Pri tejto príležitosti navštívil Slovensko aj Dr. Truong Gia Binh, zakladateľ FPT koncernu, viceprezident The Asian-Oceanian Computing Industry Organization (ASOCIO) a predseda Vietnam Software Association (VINASA), jedna z najvýznamnejších osobností IT priemyslu na svete.

 “Prostredníctvom nových zákazníkov, a to aj mimo trhu klasických a business užívateľov, na ktorých sme sa primárne doposiaľ orientovali, budeme môcť rozšíriť oblasti nášho pôsobenia a vykompenzovať pokles dopytu na trhu v oblastiach, v ktorých sme ho za posledné roky pocítili,” povedal konateľ spoločnosti RWE IT Slovakia Olaf Baumann.“Spoločnosť FPT Software si navyše kladie za cieľ partnerstvo v rozvíjaní SAP v IS-U prostredí. To predstavuje nové perspektívy nielen pre jej novú základňu na Slovensku, ale aj pre jej zamestnancov.”

Z príchodu nového IT hráča na slovenský trh vyplýva množstvo nových príležitostí  pre celé Slovensko. V prvom rade povedú k zníženiu nezamestnanosti v metropole východu, pretože vznikne približne 200 nových pracovných miest. Košické univerzity zamerané na IT získajú možnosť vyššieho vzdelania a nadobudnutia vyššej kvalifikácie ich študentov aj prostredníctvom výmenných pobytov. Vďaka zlúčeniu získajú študenti možnosť zapájať sa bezprostredne do možností vývoja nových softvérových riešení, nielen ich údržby či helpdesku pre existujúcich zákazníkov. Študenti navyše získajú možnosť vzdelávať sa priamo v základni spoločnosti FPT Software vo Vietname alebo v FPT University založenej FPT koncernom v roku 2006, kde sa stretnú s jednými z najväčších IT odborníkov na svete. Tiež odborníci z Vietnamu budú cestovať  na Slovensko, aby vzdelávali študentov technických smerov.

“V súčasnej dobe je na celom svete množstvo IT špecialistov, Vietnam však má prvotriedny vzdelávací systém a vynikajúcich softvérových inžinierov. Dohoda s FPT Software nám ponúka možnosť postaviť sa za presvedčenie, že nová FPT Slovakia dokáže konkurovať ostatným IT spoločnostiam na svetovom trhu,” povedal Michael Neff konateľ nemeckej RWE IT GmbH. Pre FPT Software to znamená ekonomicky prijateľné riešenie, ako výraznejšie preniknúť na európsky trh. Slovensko sa tak čoskoro začne zapájať do veľkých medzinárodných projektov a tendrov, ktoré by preň bez podpory IT špecialistov a vývojárov z Vietnamu boli ťažko dosiahnuteľnými.

„Som rád, že vznikla dohoda medzi dvomi významnými firmami v oblasti IT. Oveľa viac ma teší, že východ Slovenska a bude mať aj vďaka tejto dohode ďalšie pracovné miesta v oblasti IT a bude tu možnosť ďalšieho vzdelávania.  Ide kvalifikovanú pracovnú silu, ktorú tento región ponúka a ak globálne pozrieme na novú investíciu, tak sa len potvrdzuje, že investovanie na Slovensku sa stále oplatí a že máme dostatok prevažne mladých ľudí s využiteľným potenciálom,“ povedal minister hospodárstva SR  Tomáš Malatinský.

Na dianie reagoval aj primátor mesta Košice, Richard Raši,: „Veľmi ma teší, že do Košíc prichádza nový investor, profesionálny koncern FPT, ktorý zhodnotil naše mesto ako správny cieľ svojej investície. Vytvorenie nových pracovných miest vítame a ja verím, že investor naplno využije potenciál Košičanov a ponúkne príležitosti absolventom košických univerzít.Naše mesto dynamicky  napreduje a aj takýto krok napomôže k dosiahnutiu jedného z našich cieľov, ktorým je zotrvanie mladých ľudí v Košiciach, meste, ktoré mu dokáže ponúknuť dobré uplatnenie a perspektívu rastu.“

Čítať viac...
Nahor