Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

RTVS pod drobnohľadom regulátora, aj pre Milujem Slovensko

Na zasadnutí dňa 20.12.2016 Rada pre vysielanie a retransmisiu:

  • uložila sankciu –pokutu 10 000 eur prevádzkovateľovi retransmisie UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. za porušenie § 17 ods. 1 písm. c) ZVR, ku ktorému došlo tým, že dňa 29. 6. 2016 poskytoval retransmisiu programových služieb ČT1, ČT2, ČT24, ČT :D/ČT art, Prima family, Prima Cool, Prima Love, Prima Zoom, Nova a Nova Cinema bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA, DAJTO) za porušenie § 16 ods. 2 písm. b) ZVR (vysielanie audiovizuálnych diel v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam) v súvislosti s vysielaním programov Bean: Najväčšia filmová katastrofa dňa
    3. 2016, Návštevníci dňa 17. a 18. 4. 2016 a Návštevníci 2 dňa 24. a 25. 4. 2016;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi IN TV, s.r.o. (programová služba IN TV) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku Prihlásil sa na polícii v program Televízne správy dňa 15. 4. 2016, v ktorom odzneli kritické vyjadrenia Puškára na adresu Polície SR bez reakcie dotknutej strany a za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s nedodaním záznamu vysielania zo dňa 15. 4. 2016 v čase od 17:00 do 21:00 hod;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Dvojka) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním programu Zázrak dňa 8. 10. 2016 v čase o cca 20:15 hod;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) ZVR (vysielanie audiovizuálnych diel v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam) v súvislosti s vysielaním programu Prvotný strach dňa 5. 10. 2016;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 39a ods. 5 písm. d) ZVR (požiadavky na umiestňovanie produktov) v súvislosti s vysielaním programu Milujem Slovensko dňa 7. 10. 2016;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi FRONTINUS s.r.o. (programová služba Rádio Frontinus) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) a § 19 ods. 1 písm. b) ZVR (zákazu otvorenou alebo skrytou formou podnecovať nenávisť, znevažovať alebo hanobiť na základe viery a náboženstva, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine) v súvislosti s vysielaním programu Debata na telefón (hosť: Milan Mazurek, poslanec NR SR za Kotleba – ľudová strana Naše Slovensko) dňa 2. 10. 2016;
  • uznala za neopodstatnené 8 sťažnosti resp. ich častí.
Čítať viac...
Nahor