Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Aktuality

Rezník dôvod na paniku nevidí: Prepúšťanie je prirodzeným dôsledkom nástupu každého nového vedenia!

V telerozhlase skončili náhle štyria externí redaktori, vedenie to ako dôvod na znepokojenie nepovažuje.

Vedenie RTVS zareagovalo na stupňujúci sa tlak časti médií či odbornej aj laickej verejnosti. Ten nateraz vyvrcholil prepustením štvorice externých redaktorom, ktorým RTVS viac nepredĺžila zmluvy. V telerozhlase si títo externisti predlžujú zmluvy každý mesiac, pričom sa to stalo formalitou. Na konci apríla však vedenie RTVS nepodpísalo nové zmluvy Janou Masárovou, Matúšom Banovičom, Matúšom Dávidom a Kristiánom Čekovským, ktorí tak skončili zo dňa na deň.

RTVS tieto personálne zmeny komentuje ako prirodzený vývoj po nástupe každého nového vedenia. „Odchody a príchody zamestnancov, v minulosti v neporovnateľne masívnejšej podobe ako je tomu v súčasnosti v RTVS, sú prirodzeným dôsledkom nástupu každého nového manažmentu a v žiadnom prípade nie sú dôvodom na znepokojenie,“ uviedla vo svojom všeobecnom stanovisku k vzniknutej situácii.

Vedenie telerozhlasu si stojí za slobodou práce spravodajcov a nevidí dôvod na znepokojenie: „V RTVS nedochádza k žiadnym udalostiam, ktoré by mali vyvolávať znepokojenie verejnosti, novinárov ani zástupcov akademickej obce. RTVS má legitímne zvoleného generálneho riaditeľa a menovaný manažment, ktorí pracujú v prospech všetkých koncesionárov verejnoprávnej inštitúcie. Súčasné vedenie RTVS vždy považovalo slobodu slova a nezávislosť za kľúčové piliere fungovania verejnoprávneho média. Vážime si princípy demokracie a pluralitu názorov. Od týchto atribútov sa odvíja pracovné nastavenie a diskusia s redaktormi spravodajstva RTVS. Pracujú v maximálne slobodnej atmosfére, bez akýchkoľvek vonkajších alebo vnútorných zásahov a politických vplyvov do tvorby ich spravodajských príspevkov či výberu tém.“

Zástupcovia RTVS vo vyhlásení opäť zdôraznili, že kladú a budú klásť dôraz na to, aby sa vo verejnoprávnom vysielaní objavovali názory každého názorového spektra: „V interných diskusiách sa zdôrazňuje, aby boli vyvážené, objektívne, nestranné a dôveryhodné, a aby ich tak vnímali aj naši diváci a poslucháči. Vedeniu RTVS ide od samého začiatku o to, o čom je pridaná hodnota verejnoprávnosti – prinášať informácie pre všetkých a z každého názorového spektra.“ Kam až budú musieť redaktori v informovaní zájsť, aby túto požiadavku naplnili, je otázne, nakoľko výrazne narastá vlna antisystémových názorov, dezinformácií či postojov popierajúcich základy demokracie.

Telerozhlas zdôraznil, že bude pracovať na vybudovaní tímu dátovej žurnalistiky, ktorá sa zaoberá zberom, triedením a overovaním dát, spracovávaných novými technológiami, ktoré sú následné zrozumiteľnou formou prezentované verejnosti. „RTVS si naďalej bude udržiavať svoju nezávislosť, verejnoprávnosť, bude zdrojom kvalitných, overených a dôveryhodných informácií, čomu napomôže aj vybudovanie tímu dátovej žurnalistiky, na ktorom sa začne pracovať,“ uzavrela RTVS svoje stanovisko.

Čítať viac...
Nahor