Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

Rada potvrdila pokutu pre Joj

Na zasadnutí dňa 20.12.2017 Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • uložila sankciu – 6 638 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich odvysielaných v období od 1. 2. do 28. 2. 2013 (vrátené z NS SR);
 • uložila sankciu99 eur vysielateľovi RÁDIO KISS s.r.o. (programová služba Rádio KISS) za porušenie § 16 ods. 3 písm. o) ZVR v súvislosti s tým, že nedoručil Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku o odvysielaných programoch obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za mesiace apríl, máj a jún 2017;
 • uložila sankciuupozornenie na porušenie zákona vysielateľovi FRONTINUS s.r.o. (programová služba Rádio Frontinus) za porušenie § 16 ods. 3 písm. o) ZVR v súvislosti s tým, že nedoručil Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku
  o odvysielaných programoch obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za mesiace apríl a jún 2017;
 • uložila sankciuupozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. (programové služby TV MARKÍZA a DAJTO) za porušenie § 18aa ods. 1 písm. a) ZVR v súvislosti s vysielaním programu Mentalista dňa 14. 2. 2017 a programu NCIS: Los Angeles dňa 15. 2. 2017 s titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré neboli zosynchronizované so zvukovou stopou programu a za porušenie § 18aa ods. 1 písm. b) ZVR v súvislosti s vysielaním programu Zakázaná láska dňa 13. 2. 2017 a programu Mentalista dňa 14. 2. 2017 s titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré nezachytávali hovorený prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožnil porozumieť jeho obsahu;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) ZVR (všestrannosť informácií
  a názorová pluralita programovej služby) v súvislosti s vysielaním reportáže Truc akcia?
  v programe Reportéri dňa 16. 10. 2017;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba RiK) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby RiK zo dňa 25. 9. 2017;
 • uznala za neopodstatnené 8 sťažností resp. ich častí.
Čítať viac...
Nahor