Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

JOJ Group vyzýva českých operátorov, aby ukončili šírenie staníc Plus a Wau u susedov

JOJ Group pokračuje vo svojej snahe o zrušenie ilegálneho šírenia slovenských staníc na českom území. V prvom kroku sa vlani v spolupráci s českými operátormi pristúpilo k vypnutiu JOJ. V druhom kroku teraz televízna skupina rovnakým spôsobom žiada ukončenie šírenia staníc PLUS a WAU. Ako náhradu pre českých divákov ponúka televíziu JOJ Family.

JOJ Group, podobne ako ostatné slovenské a české televízne skupiny, pokračuje v snahách o zrušenie nelegálneho šírenia televízií na našom i českom území a vyzýva operátorov k vypnutiu staníc PLUS a WAU v Česku.

JOJ Group poslala českým operátorom Výzvu na upustenie od šírenia prevzatého vysielania. „Naša spoločnosť neudelila a súčasne s ohľadom na ochranu nadobudnutých teritoriálnych práv k vysielanému obsahu ani nie je oprávnená udeliť akejkoľvek tretej osobe súhlas (licenciu) na prevzatie televíznej programovej služby „PLUS“ a jej šírenie na území Českej republiky, preto jej akékoľvek zaraďovanie do skladby programov prevzatého vysielania je nezákonné,“ vysvetľuje JOJ Group operátorom v oficiálnom liste. Rovnakú výzvu na upustenie od ilegálneho šírenia posiela skupina tiež operátorom, ktorí majú vo svojej ponuke neoprávnene zaradenú stanicu WAU.

„Televízne skupiny svojimi snahami o zastavenie nelegálneho šírenia ich staníc sledujú ciele, ktoré trhu prinesú viaceré benefity – napríklad lepšiu transparentnosť trhu, ochránenie licencií a práv vysielateľov či produkčných štúdií – z čoho vyplynú možnosti viac investovať do lokálnych projektov, resp. zvýšiť sledovanosť staníc, ktoré sú na danom trhu legálne distribuované a investujú do týchto teritórií,“ píše Joj.

 

Slovenské komerčné televízie majú v súčasnosti na území ČR svojho stáleho českého diváka, preto JOJ Group ponúka českému publiku alternatívu – celoplošnú, voľne šírenú českú stanicu JOJ Family, ktorej vysielanie odštartovala v septembri 2016. Stanica mala po pol roku od začiatku svojho vysielania prekročiť percentný podiel na trhu.

TS JOJ

Čítať viac...
Nahor