Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

Inkognito už tentoraz bez pokuty, divák sa sťažoval na vtipy o Matke Tereze

Na zasadnutí dňa 6.12.2017 Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • uložila sankciu – 4 000 eur vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) za porušenie § 31a ods. 4 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť
  a nezameniteľnosť reklamy od iných programov), ku ktorému došlo dňa 29. 5. 2017, keď v rámci programu Góly, body, sekundy odvysielal informácie o produkte zdravej výživy D-One;
 • uložila sankciuupozornenie na porušenie zákona poskytovateľovi retransmisie Regio TV, s.r.o. za porušenie § 17 ods. 1 písm. c) ZVR, ku ktorému došlo tým, že dňa 6. 6. 2017 poskytoval retransmisiu televíznych programových služieb JOJ HD, JOJ PLUS HD, WAU HD, M1 HD, M2 HD, Duna TV HD, TV2, RTL II, Viasat 3, RTL 2, VOX, Super RTL, n-tv, Travel Channel, Food Network HD, Fine Living Network HD, Fishing and Hunting a rozhlasových programových služieb EXPRES, Rádio Košice, EUROPA 2 bez súhlasu pôvodných vysielateľov;
 • uložila sa sankciuupozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Rádio Patria) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti
  s vysielaním programu Hangadó (Zvuk-art) dňa 18. 4. 2017;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s r.o. (TV JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku Nechcú dotované bane – Prievidza v programe Noviny dňa 18. 9. 2017;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním upútavky na program Take me out dňa 30. 9. 2017 o cca 15:17 hod.;
 • uznala za neopodstatnené 10 sťažností resp. ich častí, medzi nimi aj:
  • sťažnosť na vysielanie programu Inkognito dňa 25. 9. 2017, v ktorej podľa sťažovateľa odzneli nemiestne vtipy týkajúce sa Matky Terezy (MAC TV, s. .r. o., TV JOJ) ,
  • sťažnosti na vysielane reklamných spotov Heureka, ktoré sú podľa sťažovateľov nevkusné a ponižujúce (spot „Bábätko“) a nevhodné na vysielanie pred 22. hodinou („Posteľ“) (MAC TV, s.r.o., JOJ).
Čítať viac...
Nahor