Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

V sobotu Rada začne s trojtýždňovým monitoringom volebnej kampane

Od soboty, 13. februára 2016, až do volieb do NRSR bude Rada pre vysielanie a retransmisiu vykonávať špeciálny monitoring vysielania.

Jeho cieľom je dohľad nad dodržiavaním zákonnej úpravy vysielania v čase predvolebnej kampane a samotných volieb. Rada bude monitorovať spolu 12 televíznych a 8 rozhlasových spravodajských a publicistických relácií verejnoprávneho aj komerčných vysielateľov. Okrem pravidelne vysielaných programov sú medzi nimi aj špeciálne predvolebné diskusie, ktorých vysielanie musí záujemcom schváliť Rada. „Predložené projekty diskusných relácií Rada schválila trom vysielateľom. Televízia Markíza má podľa neho odvysielať päť diskusií s názvom Parlamentné voľby 2016, Rádio Expres štyri relácie Braňo Závodský Naživo – volebný duel a televízia
IN TV mimoriadne zaradí tri diskusie s názvom IN VOĽBY 2016,“
spresnil predseda Rady Miloš Mistrík. Projekty Rade predkladajú len komerční vysielatelia. Verejnoprávnej RTVS vyplýva povinnosť odvysielať diskusné programy v rozsahu 10 hodín pre televízne a 10 hodín pre rozhlasové okruhy priamo zo zákona.

Zákon určuje aj podmienky pre vysielanie politickej reklamy. Obdobie, počas ktorého je možné ju vysielať, plynie pre tohtoročné parlamentné voľby od 13. februára do 2. marca. Od 3. do 5. marca, teda 48 hodín pred dňom konania volieb a počas neho, bude plynúť volebné moratórium, počas ktorého je zakázané viesť volebnú kampaň. Už 14 dní pred konaním volieb a rovnako aj v deň ich konania, teda od 20. februára do 5. marca je zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov. Na vysielanie politickej reklamy vo verejnoprávnom vysielaní majú kandidujúce strany a hnutia právny nárok. Vysielatelia s licenciou sa môžu sami rozhodnúť, či pre politickú reklamu vyhradia vysielací čas. „Každý vysielateľ však musí dodržať maximálne povolené množstvo politickej reklamy aj pravidlá o proporčnom rozdelení času vyhradenom na jej vysielanie medzi jednotlivé subjekty.  Zodpovednosť za obsah politickej reklamy nesú kandidujúce strany a hnutia,“ doplnil
M. Mistrík.

Okrem kontroly dodržiavania povinností, ktoré vysielateľom vyplývajú z volebného zákona, Rada venuje v období kampane a konania volieb zvýšenú pozornosť aj ustanoveniam o všestrannosti informácií, pluralite názorov, objektivite a nestrannosti vysielaného obsahu. Popri plánovanom monitoringu vybraných relácií bude Rada vysielanie monitorovať aj na základe prípadných sťažností.

Podrobný komentár Rady k zákonnej úprave vysielania počas kampane a volieb je vysielateľom dostupný na webovej stránke Rady www.rvr.sk.

Čítať viac...
Nahor