Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Pikošky

Sexuálne hrátky, promiskuita aj sexi súťaž vyšli Markízu poriadne draho!

Líder dostal vysoké pokuty za svoje programy.

Tento raz finančné sankcie od Rady pre vysielanie a retransmisiu nezbierala Joj, ale Markíza. Tá dostala hneď dve vysoké pokuty, pričom tá najvyššia vyjde televíziu až na 10 000 eur. Problémová bola opäť audiotextová súťaž, za ktoré regulátor rozdáva jednu pokutu za druhou. V programe Sexy výhra na Dajto malo 15. apríla 2014 dôjsť opäť k nepresnému inštruovaniu o spôsobe riešenia úlohy. „Inštrukcie moderátorky k riešeniu zadania boli v rozpore s výsledkom zverejneným v závere hry,“ udáva Rada. Zároveň 15. aj 16. apríla mala Sexy výhra obsahovať „zavádzajúce informácie o volaní do súťaže“.

Ďalších 5 000 eur musí Markíza zaplatiť za reportáž v publicistickom magazíne Reflex. Dňa 3. júna 2014 odvysielal líder príspevok, ktorý mal byť podľa Rady označený ako nevhodný od 15 rokov. Televízia ho označila klasickou dvanástkou (viď. titulná fotka článku priamo z reportáže). „V čase o cca 17:28 obsahoval scény zobrazujúce sexuálne správanie vrátane promiskuitného správania, ktoré je prezentované ako forma zábavya mal byť preto označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov,“ vysvetľuje regulátor. Reportáž nájdete na tomto linku, vyberte zo zoznamu pasáž „Reflex 4“.

Licencie na vysielanie dostali aj dve televízie. Celoplošne môže vysielať BetX TV spoločnosti JUNIOR GAME spol. s r.o., Bratislava, licenciu na regionálne digitálne vysielanie udelila Rada TV REGION Záhorie spoločnosti TV REGION spol. s r.o. Kompletnú správu z ostatného zasadnutia Rady nájdete v tomto článku.

Čítať viac...
Nahor