Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

Rada vo veľkom pokutovala Jojku, Markízu len pokarhala

Na zasadnutí dňa 29. 4. 2014 Rada pre vysielanie a retransmisiu:

–      uložila sankciu – 7 000 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov), § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou), § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom), ku ktorým došlo dňa 23. 11. 2013 v súvislosti s tým, že po programe Najlepšie počasie odvysielal komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť MedicProgress, a.s. bez jeho zreteľného oddelenia, program Čierny blesk päťkrát prerušil zaradením reklamy a v časoch 20:00 – 20:59, 21:00 – 21:59 a 22:00 – 22:59 hod odvysielal reklamné bloky v časovom rozsahu dlhšom ako povolených 12 minút;

–      uložila sankcie – 5 000 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) a upozornenie na porušenie zákona za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských
a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s odvysielaním príspevku VÝKON AKO V RÉŽII BRITSKÉHO SS v programe Veľké noviny dňa 21. 10. 2014, ktorý spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasiahol do osobnej cti zobrazenej súdnej úradníčky a ktorá ako dotknutá osoba nedostala priestor vyjadriť sa k tvrdeniam o rozhodnutí súvisiacom
s hospitalizáciou maloletých detí;

–      uložila sankciu – 1 000 eur poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie MAC TV, s.r.o. (služba www.noviny.sk) za porušenie § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti), ku ktorému došlo tým, že v sekcii Krimiposkytoval program Úradníci chceli zobrať dieťa od rodiča, skončilo na psychiatrii, ktorý spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasiahol do osobnej cti zobrazenej súdnej úradníčky;

–      uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo odvysielaním príspevku Bezproblémová čierna stavba v programe Televízne noviny dňa
8. 7. 2013, v ktorom nebolo sprostredkované relevantné vyjadrenie dotknutej strany – štátnych orgánov rozhodujúcich v stavebnom konaní;

–      uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi BodvaTel s.r.o. (programová služba MsTV Moldava – Szepsi VTV, Studio 7S) za porušenie § 15a ods. 1 ZVR (vysielanie bez udelenej licencie), ku ktorému došlo tým, že vysielal aj po zániku platnosti licencie;

–      začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských
a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s odvysielaním príspevku informujúcom o vystúpení slovenských akrobatických lyžiarok na Olympijských hrách v Soči v programe Šport dňa 11. 2. 2014 a vo veci možného porušenia § 34 ods.1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov), ku ktorému došlo pred a po programe Šport odvysielaním komunikátu označujúceho za sponzora programu internetový obchod Alza.sk;

–      začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s tým, že dňa 14. 2. 2014 v čase o cca 11:50 hod odvysielal program Crazy TV, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 rokov;

–      začala správne konanie voči vysielateľovi KREATIV GA spol. s r.o. (programová služba RTV KREA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) ZVR (povinnosť vysielať v súlade s udelenou licenciou), § 16 ods. 3 písm. l) ZVR (poskytnúť Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania), § 38 ods. 2 ZVR (označovanie sponzorovaného programu) a § 39 ods. 4 ZVR (zákaz sponzoringu spravodajských a politicko-publicistických programov), ku ktorým došlo v dňoch 15. – 18. 10. 2013.

Čítať viac...
Nahor