Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

Pokuty tento raz pre Joj aj Markízu: Problémom obscénnosti či reklama na lieky

Na zasadnutí dňa 26. 5. 2015 Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • uložila sankciu – pokutu 4 000 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s. r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo  dňa 12. 12. 2014 o cca 15:06 hod odvysielaním programu Kurz sebaovládania, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, napriek takému výskytu obscénneho vyjadrovania, ktoré podmieňuje klasifikovanie programu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov;
 • uložila sankciu – 3 500 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) za porušenie § 33 ods. 4 písm. a) a b) ZVR v súvislosti s tým, že v dňoch 29. 11. a 12. 12. 2014 odvysielal reklamné šoty na lieky Mucosolvan bez jednoznačnej a zrozumiteľnú výzvy na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku a odporúčania poradiť sa o použití lieku s osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať lieky;
 • uložila sankciu – 1 500 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo dňa 13. 11. 2014
  o cca 19:47 hod odvysielaním program Profesionáli, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov napriek tomu, že v ňom boli zobrazené erotické pomôcky a obsahoval obscénne vyjadrovanie, preto mal byť označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov;
 • uložila sankciu – 165 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. za porušenie § § 16 ods. 3 písm. m) ZVR, ku ktorému došlo tým, že za 4. štvrťrok 2014 neviedol štatistiku o odvysielanom programe programových služieb JOJ, JOJ PLUS a WAU vrátane vyhodnotenia podielu nových diel a nedoručil ju Rade v stanovenej lehote;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorej došlo dňa 7. 3. 2015 o cca 20:31 hod odvysielaním programu Vo štvorici po opici 2, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 5. 3. 2015 odvysielaním príspevku Podpálil si dom v programe Televízne noviny;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r .o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 4. 3. 2015 odvysielal komunikáty, ktorý mohli byť upútavkami na programy Búrlivé víno, Arrow a Babovřesky 2 bez ich rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby;
 • začala správne konanie voči spoločnosti RSNET s.r.o., Rimavská Sobota vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 ZVR v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie bez jej registrácie;
 • začala správne konanie voči obci Pribylina vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 ZVR v súvislosti s možným vysielaním bez udelenej licencie;
 • uznala za neopodstatnené 16 sťažností resp. ich častí; okrem iných aj
 • sťažnosť na príspevok NAKA v Liptákovej ordinácii odvysielaný dňa 13. 3. 2015 v programe Správy TA3, ktorý považoval sťažovateľ za neobjektívny (programová služba TA3, vysielateľ C.E.N. s.r.o.),
 • sťažnosť na reportáž Tovar odvysielanú dňa 5. 3. 2015 v programe Reportéri, v ktorej podľa sťažovateľa nebol dostatočne uchránený detský respondent pred stresom z redaktorových otázok (programová služba Jednotka, vysielateľ RTVS)
 • sťažnosť na príspevok o pôrodoch Sloveniek v zahraničí odvysielaný dňa 10. 3. 2015 v programe Rádiožurnál, ktorý bol podľa sťažovateľa reklamou na zahraničie a hanil slovenské zdravotníctvo (programová služba Rádio Slovensko, vysielateľ RTVS).
Čítať viac...
Nahor