Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Komerčný obsah

Najväčšie regionálna televízia na Slovensku oslavuje

Televízia Bratislava oslavuje 9-te narodeniny a má sa čím chváliť! Patrí k mála nezávislým súkromným regionálnym televíziám, ktorým sa podarilo obstáť v konkurencii štedro dotovaných obecných infokanálov a vydržať tak dlho na trhu.

Navyše – veľmi úspešne! TV Bratislava je totiž najväčšou regionálnou televíziou na Slovensku, a to nielen veľkosťou územia, ktoré pokrýva signálom, ale aj objemom výroby a pestrosťou programu! Vysiela 24 hodín denne a každý deň vyrobí najmenej 60 minút vlastných  programov v premiére. Žiadna iná regionálna televízia nevyrobí denne také množstvo programu. Toto všetko pritom zvláda s minimom nákladov. Na príprave programu sa podieľa približne 20 ľudí.

Najobľúbenejšie programy

Programová ponuka je zameraná výlučne na regionálneho diváka. „Vieme, aké je naše miesto a úloha. Sme blízko ľudí, a ponúkame informácie, ktoré divák inde nenájde. Bratislavčanom denne prinášame aktuálne spravodajstvo a publicistiku vo forme magazínu Metro Dnes. V ňom ponúkame divákom reportáže z diania v meste a zaujímavých hostí. Venujeme sa samozrejme aj zaujímavostiam zo všetkých mestských častí, a to v špeciálnych programoch. Nechýba ani publicistika vo forme obľúbenej diskusnej relácie Beseda o piatej, či záznamy zo zasadnutí zastupiteľstiev“, priblížila  riaditeľka TV Bratislava Mária Urlandová.

Aktivizujeme občana

Záujem o regionálne spravodajstvo a publicistiku  je v Bratislave veľký.  „Čudovali by ste sa, koľkým ľuďom záleží na tom, čo sa deje v ich bezprostrednom okolí. Aktivizujeme občana v jeho účasti na správe verejných vecí, podporujeme regionálnu kultúrnu identitu a ekonomický regionálny rozvoj. Lokálne médiá významne prispievajú k demokratizácii a to práve pre možnosť občana zúčastňovať sa na ich tvorbe, pretože sú pre neho dostupné a informačne blízke,“ dodáva Mária Urlandová. Televízia Bratislava má viacero programov, v rámci ktorých môžu sami občania priamo vstupovať do programu a prezentovať svoje názory. Veľký záujem je o záznamy zo zastupiteľstiev, no aj o lifestylové alebo špecializované programy ako Auto Moto News, Like It, či  City Lady. Obľúbený je tiež Komunálny duel, relácia, v ktorej vždy niekoľkí poslanci debatujú na aktuálne komunálne témy.

Atraktivita regionálneho spravodajstva

Keď chce národná televízia vyrábať regionálne spravodajstvo, musí selektovať, aby to bolo zaujímavé pre všetkých. Nemôže vysielať o lokálnych problémoch alebo radostiach Bratislavčanov. V tomto nemá TV Bratislava konkurenciu. „Je to pochopiteľné. Košičana predsa nemusí zaujímať, že v Ružinove vybuchlo potrubie, alebo že ľudia v Rači nesúhlasia s výstavu v ich obľúbenom parčíku,“ vysvetľuje prínos regionálneho vysielanie riaditeľka TV Bratislava Mária Urlandová.

Kde si nás môžu diváci naladiť?

Podľa prieskumu náš program pravidelne, či menej pravidelne sleduje až 35 percent Bratislavčanov, čo je výborné číslo a my sme im za to vďační! Náš signál šírime prostredníctvom UPC, Digislovakia, Magio, DVB-T, Swan, či ďalších operátorov. Naše vysielanie si však nájdete aj na internete, a to na našej stránke www.tvba.sk . Na stránke je aj rozsiahly, denne aktualizovaný archív všetkých našich programov.

TS TV Bratislava

Čítať viac...
Nahor