Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Aktuality

Mika už lepší byť nemôže: Pravidelne dostáva maximálne prémie, zarába tak dvojnásobok! Koľko to je?

Václav Mika si opäť vyslúžil odmenu po vyhodnotení štvrťročnej práce. Rada mu prémie odklepáva pravidelne.

Mika si prilepší. Rada RTVS na svojom ostatnom zasadnutí z 21. mája 2015 rozhodla, že po vyhodnotení I. štvrťroka 2015 fungovania RTVS prislúcha jej generálnemu riaditeľovi, Václavovi Mikovi, odmena v 100-percentnej výške mzdy, ktorá mu bola vyplatená za prvé tri mesiace tohto roka. Všimol si to Medan.sk.

Riaditeľ RTVS má valorizovaný plat odvýjajúci sa od aktuálnej priemernej mzdy. V roku 2014 dosiahla priemerná mesačná mzda na Slovensku úroveň 858 eur, riaditeľ RTVS dostáva podľa zákona štvornásobok priemernej mzdy. Po odklepnutí odmeny tak za ostatné tri mesiace dostane osemnásobok priemernej mzdy.

Mikovi je pri tom odmena v rovnakej výške odklepnutá prakticky pravidelne. Stalo sa tak aj v prípade každého štvrťroka za rok 2014. Mika tak dostal okrem klasického platu vo výške 4-násobku priemernej mzdy odmenu v rovnakej výške.

Rada RTVS má na takéto odmeňovanie právo. Podľa zákona o RTVS môže generálnemu riaditeľovi udeľovať „primeranú odmenu“, pričom výška odmien za celý rok nesmie presahovať sumu „rovnajúcu sa jeho ročnej mzde“. Odmenu Rada nesmie odklepnúť, pokiaľ riaditeľ „priebežne nedodržiava záväzné ukazovatele schváleného rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska na príslušný kalendárny rok“. Rada podľa uvedeného s Mikom byť viac spokojná nemôže a priznáva mu pravidelne maximálnu možnú výšku odmeny.

 

Čítať viac...
Nahor