Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

Markíza aj Joj zbierali pokuty, nevhodne označili svoj program

Na zasadnutí dňa 13.9.2017 Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • uložila sankciu – odňatie frekvencií vysielateľovi Best FM Media spol. s r.o. (programová služba Rádio Best FM) za porušenie § 68 ods. 7 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že v dňoch
  4. 2017 a 24. 7. 2017 nevyužíval frekvenciu 89,6 MHz Prievidza a v dňoch 11. 4. 2017 a 31. 7. 2017 nevyužíval frekvenciu 92,4 MHz Martin na účely, na ktoré mu boli pridelené;
 • uložila sankciu – pokutu 7 000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním programu Ako som prežil dňa 3. 3. 2017 o cca 9:40 hod, ktorý označil ako nevhodné pre maloletých divákov do 12 rokov napriek obsahu, ktorý podmieňuje jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov;
 • uložila sankciu – pokutu 7 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. (programová služba DAJTO) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním programu 112 dňa 5. 2. 2017 o cca 8:31, 9:32, 10:03 a 10:25 hod a dňa 19. 2. 2017 o cca 5:58, 6:28, 6:59 a 9:32 hod, ktoré označil ako nevhodné pre maloletých divákov do 12 rokov napriek obsahu, ktorý podmieňuje ich klasifikáciu ako nevhodných pre maloletých divákov do 15 rokov;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku Kritika do vlastných radov v programe Televízne noviny dňa 24. 2. 2017;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku informujúceho o kritike dvojakého života niektorých členov cirkvi pápežom Františkom v programe Správy RTVS dňa 24. 2. 2017;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s tým, že dňa 14. 7. 2017 o cca 19:00 hod odvysielal príspevok Najnebezpečnejšie letiská v programe Televízne noviny bez slovného upozornenia na nevhodnosť nasledujúcich záberov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) ZVR (vysielanie audiovizuálnych diel v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam) v súvislosti s vysielaním programu Kobra 11 – Koniec sveta dňa 21. 7. 2017;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s. r. o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním programu Aféry dňa 3. 8. 2017 o cca 7:35 hod, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Noviny zo dňa 9. 7. 2017;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RÁDIO KISS, s.r.o.(programová služba Rádio Kiss) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. b) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencií 95,9 MHz Snina – Sčobík a 97,8 MHz Stropkov, na účely ktoré boli pridelené;
 • uznala za neopodstatnené 7 sťažností resp. ich časti.
Čítať viac...
Nahor