Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

Joj opäť odvysielala príliš veľa reklamy. Dostala vysokú pokutu

Na zasadnutí 13. mája 2014 Rada pre vysielanie a retransmisiu:

–      uložila sankciu – 10 000 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov), § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou), § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom), ku ktorým došlo v dňoch 16., 17. a 30. 11. 2013 a 7. 12. 2013, a to v súvislosti s vysielaním komunikátu označujúceho za sponzora programu Piráti Karibiku: V neznámych vodách spoločnosť
Alza.sk s. r. o., komunikátov označujúcich za sponzora programu Vyvolení – Dom Snov spoločnosť CITROËN SLOVAKIA, s.r.o. a komunikátu označujúceho za sponzora programu Otec vagabund spoločnosť Panta Rhei, s.r.o.; v súvislosti s prerušovaním programov Piráti Karibiku: V neznámych vodách, 12 kôl a Veľké preteky reklamou a v súvislosti s tým, že v siedmich hodinových úsekoch v dňoch 16. a 17. 11. 2013 a 7. 12. 2013 odvysielal reklamné bloky v časovom rozsahu presahujúcom povolených 12 minút za hodinu (spolu o 2 minúty 12 sekúnd);

–      uložila sankciu – 5 000 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 1 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním príspevku Zvrátená zábavka v programe Televízne noviny dňa21. 11. 2013, ktorý obsahoval zobrazenie hrubého, neopodstatneného násilia;

–      uložila sankciu – 3 500 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s odvysielaním príspevku Ekologický sex v programe Televízne noviny dňa 7.12.2013,ktorý obsahoval „zobrazenia erotických pomôcok, ktoré sú vyrobené výlučne na prezentáciu erotiky
a erotických tém“,spadajúcich pod klasifikáciu nevhodnosti a neprístupnosti pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov;

–      uložila sankciu – 663 eur vysielateľovi KREATIV GA spol. s r.o. (programová služba RTV KREA) za porušenie § 39 ods. 4 ZVR (zákaz sponzorovania spravodajských programov a programov politickej publicistiky) v súvislosti s tým, že dňa 10. 10. 2013 odvysielal osemkrát spravodajské programy Správy RTV Krea, ktoré boli sponzorované predajňou Shock Shop,
a zároveň sankciu – upozornenie na porušenie zákona za porušenie § 16 ods. 3 písm. a) ZVR (všestrannosť informácií a názorová pluralita vysielanej programovej služby), ku ktorému došlo odvysielaním vyjadrenia Ladislava Majerníka k jeho pracovným vzťahom pre mesto Galanta v rámci komunikátu „Bez komentára“, bez sprostredkovania argumentov kritikov Ladislava Majerníka odvysielaných v primeranom rozsahu a v relevantnej časovej nadväznosti;

–      začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Rádio Slovensko) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť
a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov
a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 10. 2. 2014 vysielaním programu Rádiožurnál o cca 12:00 hod;

–      začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba WAU) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých), v súvislosti s tým, že dňa 19. 2. 2014 o cca 12:33 hod odvysielal program Plastický chirurg z Beverly Hills, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;

–      začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 39 ods. 2 ZVR (podmienky umiestňovania produktov do programov), ku ktorému došlo v súvislosti s vysielaním programu X Factor dňa 30. 3. 2014;

–      začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) ZVR (jednoznačná
a zrozumiteľná výzva na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku vo vysielanej reklame na lieky), ku ktorému došlo dňa 20. 2. 2014 odvysielaním šotov na lieky Coldrex MaxGrip Lesné ovocie a Coldrex Tablety;

–      začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia 32 ods. 4 písm. a) ZVR (slušnosť a čestnosť reklamy), v súvislosti s vysielaním komunikátu Sexy výhra dňa 27. 2. a 6. 3. 2014;

–      začala správne konanie voči vysielateľovi Rádio Bojnice s.r.o. (programová služba Rádio Beta) vo veci možného porušenia § 33 ods. 3 ZVR (zákaz účinkovania hlásateľov, moderátorov a redaktorov spravodajských a politicko-publicistických programov v reklame a telenákupe), ku ktorému došlo opakovane dňa 12. a 17. 2. 2014.

Zdroj: TS RVR

Čítať viac...
Nahor