Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

Finančné pokuty tento raz len pre Joj, opäť aj za priveľa reklamy

Na zasadnutí z dňa 27. 1. 2015 Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • uložila sankciu – pokutu 4 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s tým, že dňa 6. 9. 2014 päťkrát prerušil program Som číslo štyri zaradením reklamy;
 • uložila sankciu – pokutu 1 200 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania komunikátu Eurominúty odvysielaného dňa 10. 9. 2014;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi PHONOTEX, spol. s r.o. (programová služba TV8) za porušenie § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy
  a telenákupu) v súvislosti s tým, že v dňoch 15. a 22. 6. 2014 odvysielal komunikáty s názvom iQvíz, ktoré neobsahovali jednoznačné a presné inštruovanie o spôsobe riešenia zadaných úloh a inštrukcie viedli aj k iným riešeniam, než boli zverejnené na konci hier a za porušenie
  20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo tým, že dňa 15. 6. 2014 odvysielal komunikát Hudobné želania bez jeho označenia grafickým symbolom podľa JSO po celý čas vysielania;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RTVS (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských
  a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 10. 2014 odvysielaním príspevku S jedlom rastie chuť II.V programe Reportéri;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 12. 11. 2014 v čase o cca 17:52 hod odvysielal program Chlapi neplačú, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s tým, že dňa 20. 11. 2014 v čase o cca 14:02 hod odvysielal program Extrémne prípady, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s tým, že dňa
  11. 2014 v čase o cca 19:47 hod odvysielal program Profesionáli, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s tým, že dňa
  11. 2014 v čase o cca 12:02 hod odvysielal program Ťažko zamilovaný, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO a vo veci možného porušeniu § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou), ku ktorému došlo tým, že uvedený program päťkrát prerušil reklamou;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi SITY MEDIA s.r.o. (programová služba Rádio SiTy) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 4. 11. 2014 v čase od 12:50 do 16:10 hod;
 • uznala za neopodstatnené 7 sťažností resp. ich častí; okrem iných aj sťažnosť na zobrazenie reklamy na alkohol pred spustením videa na stránke youtube.sk, sťažnosť na vysielanie programov Téma dňa, Tak takto?! V politike vobdobí 29. 10. – 15. 11. 2014 (programová služba TA3, vysielateľ C.E.N. s.r.o.) a sťažnosti namietajúce neobjektívnosť príspevkov Protest v Bratislave odvysielaný dňa 14. 11. 2014 v programe Televízne noviny (programová služba TV MARKÍZA, vysielateľ MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.) a Šicko budze mojo v programe Reportéri dňa 2., 8. a 15. 10. 2014 (programová služba Jednotka, vysielateľ RTVS);
 • zverejnila na stručnú informáciu k legislatívnej úprave vysielania v súvislosti s referendom;
 • zvolila za podpredsedníčku Rady PhDr. Martu Danielovú.
Čítať viac...
Nahor