Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Aktuality

Boj o verejnoprávne médiá: Tvrdá reakcia RTVS na pripravované zmeny!

Vedenie RTVS reaguje na zverejnené plány ministerstva kultúry.

Ministerstvo kultúry tento týždeň predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona, na základe ktorého by skončil súčasný Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) a na jej mieste vznikla nová inštitúcia Slovenská televízia a rozhlas (STaR).

Na pohľad formálna zmena umožní vládnej väčšine odstaviť súčasného šéfa RTVS Ľuboša Machaja a zároveň si nanovo vyskladať či rovno založiť nové kontrolné orgány, a to súčasne s novými pravidlami pri ich kreovaní, ale aj s novými právomocami.

Spravodajstvo a objektivita

RTVS po zverejnení zákona aktuálne reaguje.

„RTVS so znepokojením sleduje snahy súčasnej vládnej koalície o účelové ovládnutie verejnoprávnych médií s cieľom zmocniť sa ich, podriadiť ich silnej politickej moci a získať nad nimi kontrolu. (…) Navrhované zmeny sú v zásadnom rozpore s princípmi európskej ochrany verejnoprávnych médií. Navrhovaný zákon nebol konzultovaný s nikým z manažmentu RTVS,“ uvádza telerozhlas v stanovisku.

Otvorene rozporuje dôvodovú správu ministerstva kultúry, ktorou obhajovalo dôvody na zrušenie inštitúcie. 

„Predložená dôvodová správa k návrhu Zákona o Slovenskej televízii a rozhlase uvádza zavádzajúce a neobjektívne informácie, ktoré účelovo skresľujú plnenie verejnoprávnej funkcie RTVS, predovšetkým v oblasti jej nestrannosti, objektivity a vyváženého spravodajstva. Doteraz však zo strany MK SR neboli uvedené žiadne konkrétne výhrady podložené dôkazmi, že RTVS si neplní svoje zákonné povinnosti. Podľa viacerých prieskumov spravodajstvo RTVS je dlhodobo považované za najobjektívnejšie na Slovensku (Median, Eurobarometer). RTVS stále poskytuje nestranné, overené  a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie,“ tvrdí telerozhlas.

 


RTVS má po 13 rokoch skončiť! Toto sú najväčšie zmeny, ktoré majú televíziu čakaťČítajte →

Opiera sa najmä o dlhodobý prieskum agentúry Median SK, ktorá štvrťročne realizuje prieskum zameraný na slovenské média.

Súčasťou je aj meranie objektívnosti televíznych spravodajstiev, spravidla na vzorke vyše 2000 respondentov. RTVS je pravidelne na čele.

„Na prvej priečke tohto prieskumu sa pritom RTVS drží kontinuálne už vyše 4 rokov. V prieskume agentúry MEDIAN SK zameranom na štvrtý kvartál 2023 zvolilo spravodajstvo verejnoprávnej televízie za najobjektívnejšie až 26,6 % opýtaných. Pričom oproti predchádzajúcemu kvartálu ide dokonca o nárast o 1,4 %. RTVS od druhej priečky delí až 6 percentuálnych bodov. Ide o jasné potvrdenie toho, že RTVS si svedomito plní svoje zákonné povinnosti a napĺňa verejnoprávnu misiu,“ uvádza televízia.

Ministerstvo v dôvodovej správe tento názor nezdieľa.

„Z vysielania Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu sa stratil kritický, širokospektrálny pohľad na javy a udalosti v spoločnosti. RTVS ako jednotná inštitúcia, sa sústredila len na hľadanie formálnych spojení oboch verejnoprávnych vysielateľov s okrajovým rešpektom k ich tvorivým, technickým, či technologickým špecifikám. RTVS v Slovenskom rozhlase a Slovenskej televízii vytvorila názorovo unifikované prostredie s veľkým zúžením vnútornej oponentúry a tvorivej diskusie,“ píše k navrhovanému zákonu.

Otvorene dodáva, že práve podoba správ je jedným z hlavných dôvodov, prečo vláda zrušenie RTVS prichystala.

„Mnohé podnety laickej aj odbornej verejnosti žiadajú bezodkladne zlepšiť súčasný nedobrý stav plnenia základných funkcií verejnej služby a žiadajú, aby sa verejnoprávna inštitúcia opätovne priblížila k vyššej objektívnosti vysielania, najmä v oblasti spravodajstva a publicistiky, keďže podľa ich názorov RTVS nenapĺňa svoje verejnoprávne poslanie a výrazným spôsobom upustila od všetkých atribútov vysielania programov verejnej služby,“ uvádza dôvodová správa, ktorá však konkrétne nemenuje žiadnych zástupcov odbornej verejnosti či inštitúcie, ktoré mali zaslať ministerstvu podnety.

Pôvodná tvorba a zastavené projekty

RTVS sa zároveň ostro vymedzila voči tvrdeniam nedostatočnej pôvodnej tvorbe.

„Odmietam tvrdenia, že pôvodná tvorba RTVS je nedostatočná. Od nástupu súčasného vedenia sme uviedli množstvo pôvodnej tvorby či už v oblasti dokumentu a dramatickej tvorby, ale sme priniesli aj množstvo zábavných a vedomostných či vzdelávacích programov, nevynímajúc tvorbu pre deti. RTVS, napriek mnohým problémom, ktorým v poslednom období čelila, sa posunula dopredu. Hoci došlo k zásadnému zníženiu v oblasti jej financovania, dokázali sme nastaviť na tento rok kvalitnú vysielaciu štruktúru aj s množstvom nových programov, uviedol generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj.

Televíziu pravidelne kritizuje napríklad predseda SNS Andrej Danko, ktorý nominoval za ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú.

„Tu sa nedá natočiť ani normálna relácia. Čo ste natočili, akú inscenáciu? Ani silvestrovský program nevedia urobiť,“ povedal ešte vlani priamo vo vysielaní RTVS v nedeľnej relácii O 5 minút 12.

RTVS oponuje, že realizuje mnoho, aj nových projektov, a to vrátane tvorby vo verejnom záujme, ktorou napĺňa zákonné povinnosti.

„Nie je pravdou, že RTVS má takmer nulovú vlastnú tvorbu. Od nástupu súčasného vedenia uviedla množstvo pôvodnej tvorby v segmente dokumentu, dramatickej tvorby, ale aj zábavných a vedomostných či vzdelávacích programov, nevynímajúc tvorbu pre deti,“ uvádza telerozhlas.

Zároveň však dodáva, že pre zníženie plánovaného rozpočtu RTVS v tomto roku niektoré projekty zastavil.

„RTVS plánovala v roku 2024 rozšíriť pôvodnú dramatickú tvorbu o ďalšie projekty na základe pôvodných námetov, ale vzhľadom na aktuálnu finančnú situáciu a drastické zníženie rozpočtu musela niektoré projekty pozastaviť,“ dodáva inštitúcia.

Programová rada

RTVS sa v reakcii na navrhovaný zákon pristavila aj pri pláne vytvorenia Programovej rady, ktorá má kontrolovať vysielanie slovenskej televízie a rozhlasu.

Odporcami zákona je táto nová rada, najmä formou jej skladania či kompetenciami, označovaná za nástroj cenzúry.

Pozostávať má z 11 členov – deviatich z nich si bude môcť zvoliť vládna väčšina v parlamente. Dvaja budú pochádzať spomedzi zamestnancov nového telerozhlasu. Rada bude mať pritom možnosť rozporovať televízne a rozhlasové vysielanie. V prípade, ak sa jej niektoré programy nebudú pozdávať, u generálneho riaditeľa bude môcť rada žiadať „nápravu“.

„Navrhované zriadenie Programovej rady, ktorá má posudzovať a kontrolovať program Slovenskej televízie a rozhlasu a dohliadať na dodržiavanie verejnoprávneho charakteru vysielania, by bolo výrazným zásahom do fungovania a nezávislosti verejnoprávneho média,“ reaguje vedenie Ľuboša Machaja.

RTVS zároveň dodáva, že zmena fungovania verejnoprávnych médií je účelová a motivovaná politicky.

„O účelovosti zákona a o snahe politicky ovládnuť RTVS svedčí aj fakt, že v prípade schválenia návrhu zákona bude odvolaný generálny riaditeľ RTVS, ktorý dostal mandát a bol zvolený na 5 rokov. Novozriadená Rada slovenskej televízie a rozhlasu by mala mať rozšírené právomoci a okrem iného bude môcť voliť a odvolávať generálneho riaditeľa, a to aj bez udania dôvodu. Pričom nominácia a voľba členov novej Rady bude podľa návrhu zákona vo veľkej miere v rukách vládnucej politickej moci.“

Telerozhlas avizuje, že pripomienky k navrhovanému zákonu predloží aj formálne. Vypracovať ich má „s tímom odborníkov z mediálneho práva“.

Čítať viac...
Nahor