Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

Záujem o neštandardné bannerové formáty z roka na rok stúpa

Napriek tomu, že sa neustále ozýva niekoľko neprajníkov internetovej reklamy, faktom je, že záujem o ňu z roka na rok rastie. Kým množstvo offline reklamných možností ustalo, online reklama, naopak, napreduje. Práve s neustálym posúvaním jej hraníc, zvyšovaním možností cielenia a tým aj ekonomizácie investovaných prostriedkov zo strany klienta, ale aj neustále sa zvyšujúcemu CTR, sa neštandardné bannerové formáty stávajú čoraz väčším a najmä čoraz efektívnejším marketingovým nástrojom. Presne také poznatky prinášajú porovnania medziročných výsledkov siete  sitELEMENT.

Bratislava, 10. 12. 2013 – Sieť sitELEMENT urobila porovnanie úspešnosti jednotlivých rokov v rámci vlastnej siete. Čísla hovoria jasne: záujem o bannerovú reklamu na internete, neštandardné formáty bannerov a ich špecifické zacielenie z roka na rok rastú.

V sieti sitELEMENT stúpol záujem o bannerové kampane v roku 2011 o 40 % v porovnaní s rokom 2010, v roku 2012 o 26,2 % v porovnaní s rokom 2011 a v roku 2013 o 13,2 % v porovnaní s rokom 2012.

Záujem o štandardnú bannerovú kampaň vs. neštandardnú bannerovú kampaň sa v sieti vyvíja nasledovne:

rok 2010 = 67 % vs. 33 %

rok 2011 = 50 % vs. 50 %

rok 2012 = 33 % vs. 67 %

rok 2013 = 25 % vs. 75%

Práve rok 2013 bol teda tým prelomovým, ktorý definitívne potvrdil silu neštadardných bannerových formátov. Pred pár rokmi ich klienti na Slovensku iba nesmelo spoznávali, v uplynulom roku záujem o ne stúpol a dosiahol až 75 % záujmu spomedzi všetkých bannerových kampaní na slovenskom internete. “Súvisí s tým aj záujem o konkrétne neštandardné bannerové formáty, v roku 2010 bol napríklad najväčší záujem o Active Pilot+, už v roku 2012 sa začali dostávať do popredia neštandardné bannerové formáty s video contentom. Rok 2013 potvrdil úspešnosť neštandardných formátov s video contentom všeobecne, najväčší záujem bol o iLayer v kombinácii s floating brandingom,” povedal František Hečko, online advertising expert siete sitELEMENT, “Jeho výhodou je vysoká vizibilita a zníženie bounce rate parametra v druhej časti kreatívy, teda v prípade brandingu na oboch stranách stránky. Tento formát bol vyvinutý našou spoločnosťou, ktorá ho ponúkala ako jediná na trhu, kým sa ním nenechala inšpirovať konkurencia.”

Nerastie však iba záujem o neštandardné bannerové kampane, ale aj ich úspešnosť. Kým  v rokoch 2010 – 2011 sa za úspešné CTR považovalo také, ktoré dosahovalo úroveň 1,5 – 2 %, v rokoch 2012 a 2013 dosahovalo CTR pri neštandardných formátoch 3 – 6 %. “Nie je to prekvapivý jav. Vývojári našej siete sa snažia, aby každý banner, ktorý do online priestoru zaradíme, mal predpoklad na čo najvyššiu možnú úspešnosť. S ohľadom na budúcich užívateľov a na ciele nášho klienta vyvíjame nielen jednotlivé bannery, ale aj ich cielenie. Našou snahou nie je preberať formáty bannerov, ktoré sú úspešné v zahraničí, inšpirujeme sa nimi, avšak zasadzujeme ich do podmienok nášho trhu, teda realizujeme ich ďalší vývoj tak, aby boli zaujímavé a úspešné na trhu slovenských užívateľov,” podotýka Hečko.

Kľúčom k rastúcemu úspechu bannerových kampaní však nie sú iba neštandardné bannerové formáty, ale aj ich veľmi konkrétne zacielenie. “Klienti presne vedia, koho chcú osloviť. Čím lepšie zadanie na svojho zákazníka nám dajú, tým vyššiu efektivitu bannerovej kampane im vieme zabezpečiť, a ako jediní vieme všetky druhy cielenia aplikovať aj na všetky neštandardné formáty” povedal online advertising expert sitELEMENT. Cielenie je pritom možné realizovať vďaka informáciám, ktoré o anonymných užívateľoch možno získať priamo z internetu, z ich správania, z toho, aké stránky navštívili, ako dlho sa na nich zdržali, kde a čo nakúpili, z akého regiónu pocházajú, o čo sa zaujímajú… “Cielenie, najmä to behaviorálne, zvyšuje úspešnosť bannerovej kampane až o 100 %, a to nielen jej CTR, ale aj jej konverzný pomer, teda počet reálnych nákupov zrealizovaných vďaka kampani,” uviedol Hečko.

Viac informácií o cielení, o neštandardných bannerových formátoch a konkrétnom portfóliu stránok siete sitELEMENT nájdete na www.sitelement.sk alebo na čísle 0948 510 662.

 

 

O WEB Integration s.r.o.

Spoločnosť WEB Integration s.r.o. – media representative – vznikla v roku 2008 ako alternatívne riešenie k najväčším médiám na slovenskom internetovom trhu. Postupne sme vybudovali sieť „sitelement“ zastupujúcu 197 nezávislých webových stránok s celkovým zásahom 2,79mil. ľudí(2,57 mil zo SR). Tento zásah internetovej populácie radí sieť sitelement medzi TOP3 poskytovateľov internetovej reklamy na Slovensku. Ponúkame presné a veľmi sofistikované cielenie, komunikáciu na špecializovaných stránkach a propagáciu prostredníctvom tých najnovších typov reklamných formátov. Kombináciou týchto faktorov dosahujeme výrazne vyššiu efektívnosť reklamným kampaní.

Našou najsilnejšou konkurenčnou výhodou je vývoj nových a efektívnejších neštandardných formátov, kde dosahujeme prvenstvo nie len na domácej pôde. Neustále vyvíjame nové technológie zamerané na exaktné cielenie a maximalizáciu efektivity kampaní. Odborný prístup, nové technológie a sledovanie trendov v online marketingu a reklame je pre mediálne agentúry i priamych klientov zárukou efektívnej propagácie na slovenskom internete.

Čítať viac...
Nahor