Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Tlačová správa

Vzdelávacia organizácia Nexteria s novým partnerom

Nezisková organizácia Nexteria má na Slovensku jedinečné zastúpenie v oblasti vzdelávania a prepájania biznis sveta s mladými, nadanými študentmi. PR agentúru Kharisma spojili s Nexteriou rovnaké hodnoty a vízia budúcnosti Slovenska, z ktorého mladí ľudia neutekajú, ale aktívne sa podieľajú na rozvoji našej krajiny.

Vzdelávacia inštitúcia Nexteria sa snaží svojim študentom vštepiť hodnoty, akými sú pokora, služba verejnosti, sebadisciplína. Podporuje mladých ľudí, aby sa stali motormi  pozitívnych zmien v biznise, politike či iných kľúčových oblastiach spoločnosti. PR agentúra Kharisma oceňuje aktivity organizácie a stotožňuje sa s jej hodnotami.

Našou spoločnou úlohou bude pomocou zvýšeného povedomia o Nexterii prispieť k zlepšeniu vzdelávacieho prostredia na Slovensku. Nexteria je veľmi inšpiratívna nezisková organizácia s množstvom zaujímavých a šikovných ľudí, ktorí si zaslúžia zviditeľnenie,“ uviedla Kristína Čambalová, riaditeľka agentúry.

Spolupráca PR agentúry Kharisma a neziskovej organizácie Nexteria sa sústredí najmä na zvýšenie povedomia o trojročnom rozvojovom programe pre študentov Nexteria Leadership Academy. Štúdium je zamerané na rozvoj zručností, akými sú kritické myslenie, komunikačné a interpersonálne zručnosti, vedenie tímu či networking.

V Nexterii sa snažíme o to, aby mladí a šikovní ľudia neodchádzali za hranice, ale vytvárali priaznivé prostredie doma na Slovensku. V tomto našom snažení hľadáme partnerov, ktorí majú tiež takúto víziu. Preto sme radi, že sme našli agentúru, ktorá chce ísť spoločne s nami za týmto cieľom,“ uvádza riaditeľ Nexterie Tomáš Hasala.

Nexteria sa venuje rozvíjaniu mladých ľudí, a to nielen v oblasti budovania schopností a prípravy do praxe, ale aj rozvoja charakteru k morálnemu konaniu. Pôvodný názov organizácie bol Manageria, bola založená v lete 2008 v Bratislave a za deväť rokov sa do jej aktivít zapojilo už vyše tritisíc študentov. Nosným programom je Nexteria Leadership Academy.

Čítať viac...
Nahor