Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

Voľná telka už aj na satelite, prečítajte si podrobnosti

Digitálna televízna platforma Voľná telka sa rozširuje, po jednoduchom príjme na anténu prináša už aj divákom sledujúcim televíziu prostredníctvom satelitu slovenské TV stanice.

Voľná telka obohatí slovenský televízny trh o nové riešenie – univerzálny a flexibilný príjem TV staníc cez satelit alebo prostredníctvom bežnej antény (DVB-T). 9. júla 2015 spoločnosť Towercom, a.s. ako podnik poskytujúci slovenským vysielateľom elektronickú komunikačnú službu vysielania prostredníctvom satelitu spustí službu spočívajúcu v umožnení prístupu oprávnených divákov k satelitnému vysielaniu a to ku slovenským celoplošným TV staniciam vysielaným satelitom na pozícii SES Astra 23,5E (Astra 3B). „Vždy sa snažíme spolu s vysielateľmi nájsť spôsob ako sprístupniť televízne vysielanie čo najširšiemu okruhu divákov. Sme radi, že môžeme opäť aj satelitným divákom – podobne ako divákom terestriálnej platformy DVB-T cez anténu – prinášať zábavu v podobe ich obľúbených televíznych kanálov,“ povedal Roman Fischer, generálny riaditeľ spoločnosti Towercom, a.s., zástupca poskytovateľa prístupu k vysielaniu programových služieb.

Diváci Voľnej telky sa môžu kedykoľvek rozhodnúť pre spôsob príjmu, ktorý im viac vyhovuje, či už je to terestriálny alebo cez satelit. V prípade satelitného príjmu, je v každom prípade potrebná prístupová karta alebo modul Voľnej telky, ktorá dekóduje všetky voľne prístupné TV stanice.

Základnou ideou Voľnej telky je sprístupňovať TV stanice bez ďalších poplatkov, na strane satelitného diváka je však treba počítať s nákupom dekódovacej karty. Programová ponuka Voľnej telky závisí od rozhodnutí vysielateľov, či svoje programy budú sprístupňovať za poplatok alebo zadarmo.

„Je výlučne na rozhodnutí vysielateľa, či svoju programovú ponuku sprístupní aj prostredníctvom voľne dostupných platforiem. TV programy v ponuke Voľnej telky sprístupňujeme v rámci platnej legislatívy a transparentne bez navýšenia nákladov či vytvárania poplatkov s rôznymi názvami, “ povedal Roman Fischer. „Aktuálne Voľnú telku prijíma takmer tretina slovenských domácností a budeme radi, ak sa počet spokojných divákov bude rozširovať,“ dodal na záver.

Prístupová karta Voľná telka sa zároveň stáva technickým prostriedkom pre prístup k obsahovým službám (TV kanálov) šírených prostredníctvom platformy Plustelka, prevádzkovaných spoločnosťou Towerhome, a.s. formou retransmisie. Všetky prístupové zariadenia Plustelky, ktoré sú aktuálne v predaji, sa stávajú automaticky multiplatformovým prístupovým zariadením pre Voľnú telku aj Plustelku. Do distribučnej siete budú uvoľnené aj nové prístupové Irdeto karty s logom Voľná telka, ktoré môžu zákazníci využívať na príjem Voľnej telky a keď sa rozhodnú, tak aj na základe registrácie a uzatvorenej zmluvy so spoločnosťou Towerhome, a.s. aj na príjem extra programov Plustelky cez anténu.

TS Towercom

Čítať viac...
Nahor