Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Aktuality

Vedenie RTVS reaguje: Za rozbrojmi stojí malé radikálne jadro spravodajstva, skúsenejší kolegovia zatlačení do kúta!

Vedenie telerozhlasu zareagovalo na otvorený list podpísaný 59 pracovníkmi spravodajstva RTVS.

Medzi časťou spravodajského tímu RTVS a vedením telerozhlasu sa dnes odohrala mediálna prestrelka. 59 redaktorov, editorov, dramaturgov či moderátorov verejnoprávneho spravodajstva uverejnilo otvorený list, v ktorom kritizovalo súčasné pomery v RTVS, nepriateľskú atmosféru a vyjadrilo obavy z ohrozenia nezávislosti ich práce. Vedenie verejnoprávnej inštitúcie na otvorený list zareagovalo vyhlásením, v ktorom pomenovalo, aké boli dôvody niektorých kritizovaných krokov a zacielilo aj na tých, ktorí majú nepriateľskú atmosféru v telerozhlase vytvárať.

Pod vyhlásenie vedenia RTVS sa podpísali generálny riaditeľ Jaroslav Rezník, riaditeľ Sekcie spravodajstva a publicistiky Vahram Chuguryan, vedúca Odboru televízneho spravodajstva a aktuálnej publicistiky Hana Lyons a vedúca Odboru rozhlasového spravodajstva a aktuálnej publicistiky Petra Stano Maťašovská. Vo svojom vyhlásení uvádzajú, že vedenie v súčasnosti aplikuje kroky, ktoré majú nasmerovať pracovníkov a redaktorov späť ku kultúre tvorby pre verejnoprávne médium: Nové vedenie ich trpezlivo vracia ku kultúre tvorby pre verejnoprávne médium, na ktorú mnohí zatiaľ svojimi kvalitami nedosiahli, a ku kultúre jazyka, ktorú mnohí stratili. Za poslednú dekádu sa vymenilo vyše 80% tvorivých pracovníkov spravodajstva RTVS a nahradili ich prevažne mladí a málo skúsení tvorcovia, ktorých neviedli skúsenejší senior redaktori, keďže ich objektívne zostalo len veľmi málo. Spravodajská tvorba niektorých redaktorov preto dosiahla také bezbrehé parametre, že neraz obťažuje diváka a poslucháča neprofesionalitou, tendenčnosťou, vsúvaním vlastných názorov, či emočne prehnanou interpretáciou. To, žiaľ, negatívne ovplyvňuje obraz o celom spravodajstve na verejnosti.“

K téme: Napätie v RTVS rastie: Spravodajcovia sa vzbúrili proti vyjadreniam nového šéfa, hovoria o nepriateľskej atmosfére!

RTVS skutočne v ostatných rokoch výrazne omladila svoje rady a na miesta redaktorov či iných pracovníkov nastúpili mladé tváre, ktoré by sa v minulosti museli vypracovať na menej frekventovanom mieste. Nedostatok skúsených pracovníkov však viedlo k obsadzovaniu aj tých, ktorí sa musia profesionalite učiť priamo na obraze RTVS za pochodu.

V stanovisku zároveň vedenie telerozhlasu pomenúva malú skupinu radikálnych pracovníkov spravodajstva, ktorí majú stáť za rozbrojmi v telerozhlasu a stupňujúcim sa napätím. Zároveň má táto menšia časť pracovníkov voči ostatnej väčšine spravodajských zamestnancov zaujímať postoj, pre ktorý sa skúsenejší kolegovia držia v úzadí. „Radikálne mladé jadro spravodajstva namiesto toho, aby venovalo energiu sebavzdelávaniu a pozorne načúvalo, aké nové výzvy sa mu núkajú, resp. aby sa na nich spolupodieľalo, sa rozhodlo stavať barikádu zvnútra, hľadať nepriateľa a kričať na ostatných – „kto nejde s nami, ide proti nám!“. Skúsenejší redaktori sa často doslova boja povedať svoj názor, aby sa nestali predmetom invektív,“ uvádza sa v texte. Vedenie navyše citovalo vyjadrenia z interných debát niektorých zamestnancov, ktorí hovorili o snahe „zlikvidovať každé nové vedenie“, pravdepodobne po výmene Václava Miku za Jaroslava Rezníka.

Celé stanovisko vedenia RTVS
Nový manažment spravodajstva začal realizovať účinné kroky, aby spravodajstvo RTVS bolo objektívne, vyvážené, nestranné a plnilo základnú informačnú službu pre širokú verejnosť. Tí, ktorí sa s tým nedokážu stotožniť, neakceptujú roky platné pravidlá – Zákon o RTVS a z neho odvodený Štatút programového pracovníka, Etický kódex a ďalšie platné predpisy – a hľadajú vnútorného i vonkajšieho nepriateľa, lebo začali mať problém.

Robiť z divákov a poslucháčov rukojemníkov, upozorňovať ich na vonkajšieho nepriateľa („Neveríme, že naši nadriadení sú schopní ochrániť redakciu pred silnými tlakmi z vonkajšieho prostredia“), je len odpútavaním pozornosti od podstaty a snahy, ktorú viacerí – najmä tí neistí a neskúsení redaktori – už aj v interných debatách pomenovali – „zlikvidovať každé nové vedenie“!

Fabulujú a strašia možnými budúcimi konfliktmi záujmov, no zabudli sa verejnosti zdôveriť, že práve nové vedenie ich trpezlivo vracia ku kultúre tvorby pre verejnoprávne médium, na ktorú mnohí zatiaľ svojimi kvalitami nedosiahli, a ku kultúre jazyka, ktorú mnohí stratili. Za poslednú dekádu sa vymenilo vyše 80% tvorivých pracovníkov spravodajstva RTVS a nahradili ich prevažne mladí a málo skúsení tvorcovia, ktorých neviedli skúsenejší senior redaktori, keďže ich objektívne zostalo len veľmi málo. Spravodajská tvorba niektorých redaktorov preto dosiahla také bezbrehé parametre, že neraz obťažuje diváka a poslucháča neprofesionalitou, tendenčnosťou, vsúvaním vlastných názorov, či emočne prehnanou interpretáciou. To, žiaľ, negatívne ovplyvňuje obraz o celom spravodajstve na verejnosti.

Naprávať tento nelichotivý stav nie je pre žiadne vedenie ľahký ani bezbolestný proces. Radikálne mladé jadro spravodajstva namiesto toho, aby venovalo energiu sebavzdelávaniu a pozorne načúvalo, aké nové výzvy sa mu núkajú, resp. aby sa na nich spolupodieľalo, sa rozhodlo stavať barikádu zvnútra, hľadať nepriateľa a kričať na ostatných – „kto nejde s nami, ide proti nám!“. Skúsenejší redaktori sa často doslova boja povedať svoj názor, aby sa nestali predmetom invektív.

Ak všetci chceme, aby sa dôvera divákov v spravodajstvo RTVS posilnila, musíme tvrdo a profesionálne pracovať, vzdelávať sa, konštruktívne diskutovať a dôverovať, že to spolu dokážeme. Nešťastne zvolená forma internej komunikácie signatárov otvoreného listu prostredníctvom širokej verejnosti nesvedčí o úprimnej snahe o konštruktívnu diskusiu a o odborné napredovanie v záujme všetkých divákov a poslucháčov RTVS. Ako inak sa dá vysvetliť fakt, že na dnešnej porade nezazneli žiadne pripomienky, o ktorých píšu v liste, a pritom už o niekoľko minút po nej o nich informovali verejnosť a médiá.

Chceli by sme zdôrazniť, že na riešenie takýchto otázok je určená pôda RTVS a vedenie spravodajstva každý deň opakovane dáva najavo, že je pripravené otvorene z očí do očí diskutovať o akejkoľvek odbornej téme slobodne a nezávisle. Za kľúčový považujeme fakt, že samotní signatári jednoznačne priznali, že je im umožnené pracovať absolútne slobodne.

Celé vedenie RTVS má úprimný záujem o zlepšenie kvality a profesionálnej úrovne spravodajstva. Naši koncesionári si rozhodne zaslúžia, aby sme interné záležitosti riešili kultivovaným spôsobom „doma“. Kto sa chce na tom spolupodieľať, má všetky možnosti, bez traumatizovania spoločnosti a bez umelého vytvárania nepriateľskej atmosféry.
/Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ RTVS
/Vahram Chuguryan, riaditeľ Sekcie spravodajstva a publicistiky
/Hana Lyons, vedúca Odboru televízneho spravodajstva a aktuálnej publicistiky
/Petra Stano Maťašovská, vedúca Odboru rozhlasového spravodajstva a aktuálnej publicistiky

Čítať viac...
Nahor