Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

Večera s Havranom nebola objektívna, Rada začala za reportáž o mŕtvom dieťati v aute vyšetrovať aj Joj

Rada opäť zasadala, medzi rozhodnutiami padlo aj napomenutie pre RTVS a program Večera s Havranom, ktorý mal začiatkom apríla pri téme „Ruská vojna na nete“ porušiť zásady objektívnosti a nestrannosti. Zároveň Rada začala po Markíze vyšetrovať za reportáž o mŕtvom dieťatku v rozpálenom aute aj Joj.

Na zasadnutí dňa 13. 10. 2015 Rada pre vysielanie a retransmisiu:

  • uložila sankciu – pokutu 6 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 34 ods. 1 ZVR, ku ktorému došlo v dňoch 7. – 31. 3. 2015 odvysielaním komunikátov, ktoré boli upútavkami na programy Babovřesky 2, 96 hodín: Odplata, Chart show, Búrlivé víno, Fast five, Arrow, Mechanik zabijak, Tokarev, Frajeri vo Vegas, Rodinné prípady, Herkules a komunikáty označujúce za sponzora programu Počasie spoločnosť TONDACH SLOVENSKO, s.r.o. bez toho, aby boli na začiatku resp. na konci zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s jej inými zložkami a za porušenie 36 ods. 2 ZVR, ku ktorému došlo tým, že v dňoch 10. a 18. 3. 2015 v čase od 20:00 do 21:00 hod odvysielal reklamné bloky v celkom časovom rozsahu presahujúcom povolených 12 minút;
  • uložila sankciu – pokutu 3 500 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých), ku ktorému došlo tým, že dňa 7. 3. 2015 o 20:31 hod odvysielal program Vo štvorici po opici 2, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov napriek tomu, že obsahoval vulgárne a obscénne vyjadrovanie, obscénne gestá a zobrazoval drogovú závislosť formou zábavy, čím naplnil kritéria, ktoré klasifikujú program ako nevhodný a neprístupný pre maloletých divákov do 18 rokov;
  • uložila sankciu – pokutu 2 500 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých), ku ktorému došlo tým, že dňa 21. 3. 2015 o 20:31 hod odvysielal program Frajeri vo Vegas, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval vulgárne, obscénne a expresívne vyjadrovanie a obscénne gestá, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 5. 3. 2015 odvysielaním príspevku Podpálil si dom v programe Televízne noviny;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Dvojka) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 7. 4. 2015 odvysielaním programu Večera s Havranom (téma: Ruská vojna na nete);
  • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Rádio Slovensko) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 27. 8. 2015 odvysielaním agentúrnej správy o zmene termínu Nočného behu Bratislavou v programe Rádiožurnál;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 22. 7. 2015 odvysielal príspevky Otec zabudol v aute dieťa! v programe Krimi a Dieťa zabudli v horúcom aute v programe Noviny, ktoré svojím obsahom a spôsobom spracovania mohli zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti rodičov obete tragickej udalosti;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo dňa 4. 8. 2015 o 18:01 hod odvysielaním programu Rodinné prípady, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;
  • uznala za neopodstatnené 10 sťažnosti resp. ich časti okrem iných aj sťažnosť na vysielanie reklamného spotu COOP Jednota, v ktorom má účinkujúci pripevnený za opaskom nôž, ktorý v spote použije, čo považuje sťažovateľ za útočnú zbraň, ktorú je zakázané nosiť, a obáva sa inšpirácie divákov touto scénou (MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., MAC TV, s. r. o.).
Čítať viac...
Nahor