Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Aktuality

Televízne noviny dostali mimoriadnu pokutu: Ukázali trpiacu rodičku, ktorá následne zomrela, Markíza zábery obhajovala

Regulátor udelil Markíze netradične vysokú pokutu v rádoch desaťtisícov eur, k akým sa uchyľuje len málokedy.

Markíza dostala ďalšiu sankciu za svoje spravodajstvo. Tentokrát sa Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) zamerala na sériu príspevkov z augusta a septembra 2018 o nešťastnom prípade rodičky Márie Živojinovej, ktorá počas pôrodu upadla do bdelej kómy a následne po 24 dňoch zomrela. Reportáže v Televíznych novinách a Reflexe Markízy, a rovnako upútavka na hlavné spravodajstvo, zobrazovali aj amatérske zábery priamo z pôrodnej sály na rodičku, ktoré poskytol televízii jej manžel.

Práve tie sa stali kameňom úrazu. Napriek tomu, že boli poskytnuté blízkou osobou, Rada rozhodla, že Markíza ich odvysielaním a spôsobom spracovania zasiahla do ľudskej dôstojnosti rodičky. Ako v rozhodnutí uvádza, tá nemala žiadnu možnosť ovplyvniť či rozhodnúť o ich odvysielaní.

Mária Živojinová nemohla nijako ovplyvniť, nemohla sa brániť ich odvysielaniu, teda odvysielaniu svojej osoby v tak intímnych, chúlostivých a extrémnych situáciách na hranici života a smrti. Zábery takéhoto charakteru, ak si vôbec uvedomovala prítomnosť kamery, dovolila zaznamenať svojmu najbližšiemu človeku, ktorým bol jej manžel. Prítomnosť kamery si nemusela a v prípade zobrazenia v kóme ani nemohla uvedomiť, a už vôbec si nemohla dať do súvislosti prítomnosť kamery s použitím záberov na nej zaznamenaných v celoplošnej programovej službe. Uplatniť svoje právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti nemohla, nakoľko bola v kóme a následne zomrela,“ uvádza v rozhodnutí regulátor.

Zástupca Markízy v tomto správnom konaní bránil Markízu práve tým, že materiály boli poskytnuté manželom. „Pán Živojinov dobrovoľne s redaktorkou pripravujúcou predmetný príspevok komunikoval, pričom redaktorke sám poskytol zábery a podklady pre programy, nakoľko považoval za dôležité, aby sa verejnosť dozvedela o skutočných udalostiach pôrodu jeho manželky,“ cituje správa RVR zástupcu televízie. Ten zároveň dodáva, že zámerom televízie v žiadnom prípade nebolo zvyšovanie sledovanosti či dehonestácia rodičky: „Vysielateľ umožnil pozostalému manželovi sa aj touto formou osobnej spovede vyrovnať s tragickou udalosťou a zároveň mediálnou pozornosťou sa snažil primäť štátne orgány aby udalosť urýchlene a nestranne vyšetrili.  Vysielateľ v rámci svojich činností vykonáva slušnú a kvalitnú žurnalistiku, ktorá má za cieľ prinášať verejnosti neprikrášlené a pravdivé informácie a programy.

Markíza sa zároveň ohradila aj voči vyššie uvedenému tvrdeniu Rady: „Rada označila pani Živojinovú v čase pôrodu za trpiacu a umierajúcu osobu. Takéto zovšeobecnenie a konštatovanie je nenáležité. Pôrod absolvuje skoro každá žena na planéte, t.j. miliardy osôb. Ide o bolestivú situáciu, kedy ženy prežívajú bolesť intenzívne. A áno, aj pri tom trpia. Nie je však možné zakázať prinášať zábery z pôrodov, aj keď pri nich ženy trpia. Pani Živojinová v čase vyhotovovania záberov neumierala, k tomu došlo omnoho neskôr až po natočení reportáže. Z tohto dôvodu sú závery Rady nedôvodné.“

Regulátor sa voči tomuto tvrdeniu tvrdo ohradil.Nezrozumiteľné je vyjadrenie účastníka konania v časti, kde tvrdí, že označenie rodičky ako trpiacej a umierajúcej je nenáležité. Následne si odporuje, keď tvrdí, že miliarda žien na planéte rodí a trpí pri tom. Dovoľujeme si uviesť že vysielateľ nenáležite a hrubo zľahčuje použitie daných záberov v súvislosti s rodičkou, ktorá následkom pôrodu upadla do kómy a následne umiera. Práve skutočnosť, že miliardy žien rodia a práve táto jedna následkom pôrodu zomrela robí danú tému ojedinelú, a s o to citlivejším prístupom by mal účastník konania zaujať postoj k danej téme s úctou a rešpektom k dôstojnosti zosnulej. Zo stonov rodičky je jednoznačné, že trpela, obrazová zložka je doplnená o zvukovú: „Ja to neprežijem! Ááách.“ Ďalej je Mária Živojinová zobrazená v kóme a nakrátko za to zomrela, čiže jednoznačne zotrvávame na názore, že bola zobrazená ako trpiaca a umierajúca,“ uvádza RVR.

Obe reportáže Reflexu nájdete v tomto článku.

Takto vysoká pokuta od regulátora je skôr netradičná. Rovných 30-tisíc eur dostala televízia TV8 pokutu za zavádzajúce audiotextové súťaže, ktoré boli dlho témou až sa regulátor nakoniec podujal k zvyšujúcim sa sadzbám. Táto, ktorá padla v roku 2016, bola dovtedy najvyššia. Rovnakú pokutu dostala aj Joj v tom istom roku za viaceré priestupky v prípade reklamného vysielania. Televízii boli do zákonom stanoveného reklamného času zarátané aj rôzne sponzorské príspevky, keď regulátor usúdil, že neboli dostatočne oddelené od ďalšieho vysielania.

Taktiež 30-tisíc eurovú pokutu už dostala aj Markíza, a to priamo pre spravodajský príspevok v Televíznych novinách. Týkal sa reportáže o „zvláštnom správaní lekára“ ešte z roku 2015, za ktorý si televízia vyslúžila veľkú kritiku. Pokúsila sa totiž o senzáciu o opitom lekárovi, ktorá sa ukázala ako vymyslená. Nepomohla ani snaha o odčinenie novou reportážou. Viac v tomto článku. Markíza dostala pokutu vo forme odvysielania oznamu o porušení zákona pred Televíznymi novinami. Televízia si odmietla chybu priznať už po odvysielaní reportáže, zároveň neodvysielala ani nariadený oznam o porušení zákona. Regulátor ju za to sankcionoval pokutou 30 000 eur.

Čítať viac...
Nahor