Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Aktuality

Televízie zaviedli zásadné novinky! Markíza a Joj sa pomerajú v novej skupine divákov

Historicky po prvý raz došlo v meraní televíznej sledovanosti k zmene obchodnej cieľovej skupiny, v ktorej svoju reklamu predávajú Markíza a Joj.

Od 1. januára 2024 došlo na televíznom trhu ku dvom zásadným zmenám.

Týkajú sa ako samotného vysielania, ktoré diváci majú možnosť každodenne sledovať na obrazovkách, tak pomerov v televíznom zákulisí, ktoré však môžu ovplyvniť, aké programy sa budú v budúcnosti vyrábať.

Deskriptory

Pre divákov najviditeľnejšou zmenou sú nové grafické symboly, ktoré si začali všímať už v upútavkách na tohtoročné programy.

Ide o novinku v oblasti štátom regulovanej ochrany maloletých, ktorá má rodičom uľahčiť orientáciu vo vysielanom programe a upozorniť na problematický obsah.

Televízie musia po novom v rámci Jednotného systému označovania (JSO) vhodnosti programov pre maloletých divákov okrem roky zavedeného vekového piktogramu zverejňovať aj tzv. deskriptory, ktoré rodičom naznačia, aký druh nevhodného obsahu sa v televíznych programoch objavuje.

Ide o sedmičku nových grafických symbolov, ktoré diváci uvidia pri vekovom piktograme vždy na začiatku vysielaného programu alebo v upútavkách. Upozorňujú na násilie (N), diskrimináciu (D), strach (S), závislosť (Z), sex (X), vulgarizmy (V) alebo nahotu (H).

Súčasne došlo k zjednoteniu systému ochrany maloletých medzi rôznymi druhmi médií.

Jednotné označovanie tak začalo zo zákona platiť pre všetky dostupné mediatypy akými sú klasické televízie ako Markíza, Joj alebo RTVS, kiná či streamovacie platformy ako Voyo alebo JOJ Play.

Televízie k novinke zaviedli aj viaceré vysvetľujúce kampane.

Aj samé tak divákov informujú, čo jednotlivé grafické symboly znamenajú a ako rodičom pomôžu v zorientovaní sa v potenciálne rizikovom obsahu televízneho programu. Deskriptory budú mať pritom jednotný vzhľad naprieč televíziami.

Zmena obchodnej cieľovky

Súčasne po dlhých rokoch dochádza k zmene v meraní televíznej sledovanosti, keď sa historicky po prvýkrát od zavedenia mení vekové ohraničenie obchodnej cieľovej skupiny.

Svoju reklamu v nej obchodujú súkromné televízie Markíza a Joj, pričom odjakživa merala sledovanosť divákov vo veku 12 až 54 rokov.

Spoločne so starnutím populácie, ako aj samotných televíznych divákov, však narastá tlak na úpravu obchodnej cieľovky, ktorá má merať sledovanosť u obchodne najaktívnejších divákov. Spoločne s rastúcim vekom dožitia je však pre zadávateľov reklamy atraktívna skupina divákov aj na pomedzí 60-tky, na čo obchodná televízna cieľovka nereflektovala.

Televízie sa napokon s mediálnymi agentúrami dohodli na postupnom posúvaní veku obchodnej cieľovej skupiny.

Namiesto jej jednorazovej úpravy by malo v najbližších rokoch dochádzať ku každoročnému posunu dolnej aj hornej vekovej hranice o jeden rok.

V roku 2024 tak začala platiť nová obchodná cieľová skupina, ktorá bude vyjadrovať sledovanosť programov u divákov v rozmedzí 13 až 55 rokov. Cieľová skupina 12-54 je definitívne minulosťou.

Tejto zmene prispôsobíme aj informovanie o sledovanosti v našich článkoch.

Pôjde najmä o situácie, kedy budeme porovnávať úspešnosť programov medzi jednotlivými rokmi, kde bude najrelevantnejšou univerzálna cieľová skupina divákov starších ako 12 rokov. Dlhoročne vyjadruje všeobecnú popularitu programov a oficiálne v nej reklamu predávajú RTVS a TA3. Stabilne ju však už komunikujú aj Markíza a Joj.

Postupný posun cieľovej skupiny diváci spočiatku nepocítia inak ako v informovaní o televíznej sledovanosti.

Najmä o pár rokov sa však môže premietnuť aj do samotného televízneho programu, keď sa budú televízie prispôsobovať úspešnosti vysielaných relácií a seriálov v upravenej skupine divákov.

Zdroje dát: oficiálne dáta zdroj PMT/KANTAR SLOVAKIA, tlačové správy TV Markíza, JOJ, RTVS, teletext, portály Stratégie.sk, Mediálne.sk, Aktuality.sk, Facebook, Instagram

Vysvetlivky k uvádzaniu televíznej sledovanosti
Obchodná (komerčná) cieľovka, mladí diváci - obchodná cieľová skupina divákov vo veku 13-55 rokov (od roku 2024). Do roku 2023 bola uvádzaná vo veku 12-54 rokov. Spravidla uvádzaný rating v percentách (%) a podiel na trhu v %;
Univerzálna cieľovka (celkové publikum) - všeobecná trhová sledovanosť divákov vo veku 12+, uvádzaný počet divákov v tisícoch a prípadne podiel na trhu v %.

Poznámka: Od jesene 2014 je do údajov sledovanosti započítavaná oneskorená sledovanosť, od januára 2017 "hostia". Od januára 2024 došlo k zmene obchodnej cieľovej skupiny.

Čítať viac...
Nahor