Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Aktuality

Čo hovorí zákon: Prečo televízie mohli odvysielať spoty Aliancie za rodinu, no neurobili tak?

Rada pre vysielanie a retransmisiu sa rozhodla definitívne ukončiť debaty ohľadom toho, či zákon reguluje vysielanie spotov Aliancie za rodinu v televíziách.

Všetky tri veľké komerčné skupiny odmietli vysielať spoty Aliancie za rodinu k blížiacemu sa referendu, čo spôsobilo veľkú nevôľu ako samotnej aliancie, tak mnohých stúpencov referenda. Aliancia sa dokonca rozhodla podať na súd antidiskriminačnú žalobu, nakoľko sa nazdáva, že televízie jej spoty odmietli neprávom.

Zákon pri tom hovorí, že televízie nemali povinnosť spoty odvysielať a rovnako im to legislatíva nezakazuje. „Na rozdiel od parlamentných či komunálnych volieb, pre vysielanie v čase kampane a samotného konania referenda neexistuje špeciálna legislatívna úprava . To znamená, že na vysielanie všetkých vysielateľov sa vzťahuje všeobecná zákonná úprava, ktorá je platná počas celého roka bez ohľadu na konanie referenda,“ píše Rada v oficiálnej správe, ktorú vydala pre množstvo špekulácií a neprávd, ktoré v súvislosti s kampaňou prebehli verejnosťou.

[headlines headline=“h3″ ]Prečo televízie spoty neodvysielali[/headlines]

Platí tak, že bolo len na televíziách, ako sa rozhodnú, a toto rozhodnutie museli urobiť na základe obsahu samotnej kampane. Za ten totiž televízia čiastočne zodpovedá. Ak sa vysielateľ rozhodne kampaň vysielať, musí dbať na dodržanie ustanovení, ktoré by vysielaním mohli byť porušené – ide predovšetkým o povinnosť vysielateľa zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu, ochranu ľudskej dôstojnosti a ľudskosti či dodržať zákaz politickej a náboženskej reklamy. Ďalšie ustanovenia upravujú vysielanie mediálnej komerčnej komunikácie, podľa ktorých nesmie porušovať slobodu a rovnosť v dôstojnosti a právach ľudí či nesmie obsahovať a podporovať diskrimináciu na základe pohlavia, rasy, farby pleti, veku, jazyka, sexuálnej orientácie, zdravotného postihnutia, náboženstva alebo viery, národného alebo sociálneho pôvodu alebo príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine.

Z predchádzajúcich riadkov je zrejmé, že televízie sa pri zhliadnutí spotov mohli, minimálne, obávať, že by zákon obsah kampane porušil. Zároveň však v prípade, že by kampaň spĺňala zákonom stanovené limity, neboli napriek tomu povinný spoty do vysielania nasadiť, čo dáva nulové šance Aliancie za rodinu v spore s televíziami.

V prípade RTVS je situácia špecifickejšia. Nakoľko zákon nereguluje vysielanie týkajúce sa politickej reklamy ohľadom referenda, telerozhlas ju zaradiť ani nemohol. RTVS musí svoje kroky prispôsobiť tomu, čo jej dovoľuje zákon a ten v tomto prípade nijakým spôsobom neupravuje vysielanie politickej reklamy počas referendovej kampane. Tým pádom síce nedošlo k zákazu, ale ani povoleniu vysielať takýto druh reklamy.

Celé znenie stanoviska Rady k spornej situácii nájdete v tomto článku.

Odmietnutý spot Aliancie za rodinu

Čítať viac...
Nahor