Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Televízia

Stará epizóda Profesionálov sa stala problémom: Toto Joj po šiestich rokoch neprešlo! (aktualizované)

Joj dostala pokutu za epizódu Profesionálov, ktorá mala premiéru v roku 2009. Aktualizácia.

Epizóda, za ktorú Joj môže dostávať pokutu pravidelne. Televízna dvojka dostala sankciu za starú časť Profesionálov, ktorá sa pravidelne v jej vysielaní a v programe Plus objavuje už šesť rokov. Rada pre vysielanie a retransmisiu o tom rozhodla na ostatnom zasadnutí.

profesionali sara a sexizmus 1

Ide o epizódu zo septembra 2009 s názvom „Sára a sexizmus„. V nej prichádza Šaňova priateľka, Sára, skúmať mieru sexizmu na policajnej stanici. Rada epizódu veľmi pozorne zmonitorovala. Vyhodnotila, že bola plná vulgarizmov a sexuálnych narážok, pričom problémom boli aj erotické pomôcky, ktoré sa v epizóde objavili. RVR rozhodla, že program, ktorý bol označený ako vhodný od 12 rokov, mal byť klasifikovaný vekovou dostupnosťou od 15 rokov. Joj udelila sankciu vo výške 1 500 eur za odvysielanie tejto epizódy 13. novembra 2014 na stanici Plus po 19:45.

profesionali sara a sexizmus 2

Paradoxom je, že Joj epizódu pri jej premiére v roku 2009 vo večernom slote označila 15-tkou. V repríze už hranicu posunula. Dôvod, pravdepodobne, bude fakt, že Profesionáli sa v pravidelných reprízach na Plus dodnes začínajú pred ôsmou hodinou okolo 19:50. Po zavedení časovej opony v roku 2013 však musia byť programy s piktogramom „15“ odvysielané medzi 20:00 – 6:00.

Zaujímavosťou je tiež, že inkriminovaná epizóda Profesionálov beží na Joj či Plus pravidelne už šesť rokov ako v obdobných večerných hodinách tak aj popoludní. Stalo sa tak už aj v rámci ich aktuálneho runu na Pluske na prelome apríla a mája. Joj tak môže za túto epizódu Profesionálov dostávať pokutu pravidelne. Jej riešením je buď ju v ďalších rotáciách Profesionálov vynechať alebo ju označiť 15-tkou a epizódu špeciálne nasadzovať až po 20-tej a nereprízovať ju popoludní.

Aktualizácia: RVR potvrdila, že to nebolo prvý raz, čo sa touto epizódou Profesionálov zaoberala. Podnet dostala aj po jej odvysielaní z 22. marca 2012, kedy bežala na hlavnej Joj okolo 16-tej hodiny. Hovorkyňa Rady informuje, že Joj v tom čase epizódu označila vhodným piktogramom „15“, čím Rada uznala sťažnosť za neopodstatnenú. V tomto období ešte nebola zavedená časová opona.

Erotické pomôcky stáli peniaze aj Markízu. Jej sankcia však bola ešte vyššia. Rade sa nepáčila reportáž „Ekologický sex“ v Televíznych novinách z decembra 2013, podľa jej názoru bol obsah príspevku vhodný dokonca až od 18 rokov. Pokuta pre Markízu dosiahla výšku 3 500 eur. Viac o sankcii.

Celý výstup z ostatného zasadnutia RVR nájdete v tomto článku.

Čítať viac...
Nahor